English

  Kronos 3/2007

  Kronos3
  3/2007
  JAMES HILLMAN
  PREZENTACJE
  Tomasz Stawiszyński, Dusza i patologizowanie w psychologii archetypowej Jamesa Hillmana
  James Hillman, Szczyty i doliny. Dystynkcja dusza/duch jako podstawa rozróżnienia między psychoterapią a duchowością
  James Hillman, Senex i puer: aspekt teraźniejszości historycznej i psychologicznej (1967)
  Droga poza ego. Z Jamesem Hillmanem rozmawia Tomasz Stawiszyński

  ESEJE
  Krzysztof Dorosz, Nowa etyka i pakt z diabłem
  Rudi Visker, Obce (Obcy) we mnie
  Joanna Michalik, Siła wstrętu. Na peryferiach subiektywności
  Wiesław Juszczak, Teologiczne podstawy tragedii
  Maryla Falk, Mit psychologiczny w starożytnych Indiach (fragmenty)
  Piotr Nowak, Roztropność wielkoducha. (Uwagi o Etyce Nikomachejskiej)

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Anna Dziedzic, Edwarda Abramowskiego koncepcja podświadomości
  Edward Abramowski, Źródła podświadomości i jej przejawy (wybór)

  RECENZJE
  Piotr Nowak, Tajemnica kozła ofiarnego. Pułapki antropologii René Girarda
  Piotr Graczyk, Platońskie ukąszenie
  Maciej Sosnowski, Bełkot dezintegracji czyli konsekwencje życia markiza de Sade
  Lena Magnone, Metonimie kobiecości
  Piotr Nowak, Jeszcze jedna stanza

  VARIA
  Jubileusz profesora Zbigniewa Kuderowicza