English

Kronos 3/2007

Kronos3
3/2007
JAMES HILLMAN
PREZENTACJE
Tomasz Stawiszyński, Dusza i patologizowanie w psychologii archetypowej Jamesa Hillmana
James Hillman, Szczyty i doliny. Dystynkcja dusza/duch jako podstawa rozróżnienia między psychoterapią a duchowością
James Hillman, Senex i puer: aspekt teraźniejszości historycznej i psychologicznej (1967)
Droga poza ego. Z Jamesem Hillmanem rozmawia Tomasz Stawiszyński

ESEJE
Krzysztof Dorosz, Nowa etyka i pakt z diabłem
Rudi Visker, Obce (Obcy) we mnie
Joanna Michalik, Siła wstrętu. Na peryferiach subiektywności
Wiesław Juszczak, Teologiczne podstawy tragedii
Maryla Falk, Mit psychologiczny w starożytnych Indiach (fragmenty)
Piotr Nowak, Roztropność wielkoducha. (Uwagi o Etyce Nikomachejskiej)

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Anna Dziedzic, Edwarda Abramowskiego koncepcja podświadomości
Edward Abramowski, Źródła podświadomości i jej przejawy (wybór)

RECENZJE
Piotr Nowak, Tajemnica kozła ofiarnego. Pułapki antropologii René Girarda
Piotr Graczyk, Platońskie ukąszenie
Maciej Sosnowski, Bełkot dezintegracji czyli konsekwencje życia markiza de Sade
Lena Magnone, Metonimie kobiecości
Piotr Nowak, Jeszcze jedna stanza

VARIA
Jubileusz profesora Zbigniewa Kuderowicza