English

  Redakcja kwartalnika Kronos

  Redaktor Naczelny:

  Wawrzyniec Rymkiewicz

  Zastępca Redaktora Naczelnego:

  Piotr Nowak

  Sekretarz Redakcji:

  Krzysztof Rosiński

  Rada Redakcyjna:

  Seweryn Blandzi, IFIS PAN
  Stanisław Pieróg, IF UW
  Marian Skrzypek, IFIS PAN

  Wydawca:

  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  ul. Mianowskiego 15/65
  02-044 Warszawa

  ISSN: 1897 – 1555 (druk)
  ISSN: 1899 – 9484 (online)