English

Redakcja kwartalnika Kronos

Redaktor Naczelny:

Wawrzyniec Rymkiewicz

Zastępca Redaktora Naczelnego:

Piotr Nowak

Sekretarz Redakcji:

Krzysztof Rosiński

Rada Redakcyjna:

Seweryn Blandzi, IFIS PAN
Stanisław Pieróg, IF UW
Marian Skrzypek, IFIS PAN

Wydawca:

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
ul. Mianowskiego 15/65
02-044 Warszawa

ISSN: 1897 – 1555 (druk)
ISSN: 1899 – 9484 (online)