English

    Kronos 4/2007

    Kronos4
    4/2007
    CZY ŻYJEMY W CZASACH ANTYCHRYSTA?
    Czwarty numer naszego kwartalnika, który trafia właśnie do rąk Czytelnika, jest numerem rocznicowym. Obchodzimy właśnie, choć dziwne to święto, dziewięćdziesiątą rocznicę rewolucji bolszewickiej. Rewolucja była wydarzeniem, którego sens wykracza daleko poza jego polityczne i społeczne konsekwencje. To wydarzenie – tak się przynajmniej dzisiaj wydaje – ustanowiło bowiem nową epokę w dziejach człowieka. I można je dlatego porównać tylko do takich Wydarzeń, jak śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (abstrahując od tego, czy ta śmierć i to zmartwychwstanie były faktem rzeczywistym), albo – żeby dać dla odmiany przykład z dziejów nauki – rewolucja Kopernikańska.