English

  Kronos 3 (7)/2008

  Kronos7
  3/2008
  DLACZEGO SZEKSPIR, PO CO SCHMITT?
  PREZENTACJE
  Carl Schmitt, Hamlet albo Hekuba. O historii, która wdarła się na scenę
  Carl Schmitt, Tyrania wartości
  Leo Strauss, Uwagi do Pojęcia polityczności Carla Schmitta
  Piotr Graczyk, Komentarz do uwagi Straussa o Schmitcie

  ESEJE
  John P. McCormick, Irracjonalny wybór i krwawa walka
  Gopal Balakrishnan, Epoka Carla Schmitta
  Jenna Silber Storey, Powracając do „decyzjonizmu” Schmitta
  Piotr Graczyk, Katolicyzm polityczny
  Zygmunt Bauman, Poszukiwanie w nowych Atenach odpowiedzi na starożytne jerozolimskie pytanie
  Krzysztof Michalski, Polityka i wartości
  Krzysztof Michalski, Polityka i wartości: Postscriptum
  Rafał Wonicki, Polityka władzy i wolności w myśli Carla Schmitta i Hannah Arendt
  Dariusz Czaja, Monstrualne, arcyludzkie

  DEBATA: Co się stało w roku 1968?

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Michał Otorowski, Księcia Czartoryskiego „Nowe Średniowiecze”: wizja i jej konteksty
  Adam Jerzy Czartoryski, O czasach dawnego rycerstwa w porównaniu do wieku teraznieyszego

  RECENZJE I POLEMIKI
  Mateusz Werner, Dzieci Kronosa
  Piotr Nowak, Niemiecki gruz
  Tomasz Rosiński, Od nauki do ludobójstwa — kilka uwag na marginesie książki Gretchen Schafft
  Barbara Markowska, Dar języków, czyli narodziny liberalizmu z ducha pomieszania