English

    Kronos 4 (8)/2008

    Kronos8
    4/2008
    ANTYNOMIE POSTĘPU
    W kolejnym tomie naszego kwartalnika przedstawiamy mapę wielkiego kryzysu: intelektualne pole rozpadu idei postępu. Centrum tego tomu stanowi rozprawa Kanta, Czy rodzaj ludzki postępuje ciągle ku lepszemu?, którą poprzedziliśmy dwoma artykułami Ernsta Kantorowicza – ten niemiecki mediewista odkrył średniowieczne korzenie XX-wiecznej biopolityki, podważając w ten sposób naiwne przekonanie o rozwoju Ludzkości. Uzupełnieniem Kantowskiej rozprawy są wykłady Hannah Arendt, w których Kant został przedstawiony jako nowoczesny filozof historii. Cały tom zamykają natomiast teksty, mające za swój przedmiot dwa fundamentalne doświadczenia minionego stulecia: Zagładę i sowiecki totalitaryzm. To właśnie te dwa doświadczenia obaliły ideę postępu.