English

  Kronos 4 (8)/2008

  Kronos8
  4/2008
  ANTYNOMIE POSTĘPU
  PREZENTACJE
  Ernst H. Kantorowicz, Pro patria mori w średniowiecznej myśli politycznej
  Ernst H. Kantorowicz, Misteria państwa
  Robert Pawlik, Dwa ciała króla – średniowieczna metaforologia polityczna Ernsta H. Kantorowicza
  Ernst H. Kantorowicz, Kalendarium życia i twórczości
  Ernst H. Kantorowicz, Bibliografia

  ESEJE
  Immanuel Kant, Ponawiana kwestia: Czy rodzaj ludzki postępuje ciągle ku lepszemu?
  Hannah Arendt, Wykłady o filozofii politycznej Kanta
  Marcin Moskalewicz, Przeszłość jako piękny przedmiot. Wykłady o filozofii politycznej Kanta Hannah Arendt
  Hannah Arendt, Wyobraźnia
  Krzysztof Rosiński, Bezprzykładny przykład (Hannah Arendt o wyobraźni)
  Hannah Arendt, Dziennik myśli
  Paweł Śpiewak, Milczenie i pytania Hioba
  Karolina Wigura, Czy Chrystus umarł w Auschwitz? Zmagania teologii chrześcijańskiej z Shoah
  Dariusz Czaja, Zło obsceniczne. Coetzee i Littell
  Michał Otorowski, Alfons van Worden i jego dzieło. Rozważania jubileuszowe nad teozofią polityczną Jana Potockiego

  DEBATA: Co zrobić z ruinami Peerelu?
  Piotr Graczyk, Rok 1964
  Mateusz Werner, Racjonalista w krainie czarów (w odpowiedzi Piotrowi Graczykowi)
  Wawrzyniec Rymkiewicz, Czy Peerel jest częścią polskiej historii?

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Andrzej Kołakowski, Kazimierz Wyka, Gospodarka wyłączona
  Kazimierz Wyka, Gospodarka wyłączona
  Mateusz Werner, Wyka i Tischner
  Józef Tischner, Polski kryzys pracy

  RECENZJE I POLEMIKI
  Hannah Arendt, Historia wielkiej zbrodni
  W. H. Auden, Myśl, co robisz
  Tomasz Rosiński, Ariès, czyli ćwiczenia z wrażliwości
  Zofia Rosińska, Nachträglichkeit