English

Kronos 4 (8)/2008

Kronos8
4/2008
ANTYNOMIE POSTĘPU
PREZENTACJE
Ernst H. Kantorowicz, Pro patria mori w średniowiecznej myśli politycznej
Ernst H. Kantorowicz, Misteria państwa
Robert Pawlik, Dwa ciała króla – średniowieczna metaforologia polityczna Ernsta H. Kantorowicza
Ernst H. Kantorowicz, Kalendarium życia i twórczości
Ernst H. Kantorowicz, Bibliografia

ESEJE
Immanuel Kant, Ponawiana kwestia: Czy rodzaj ludzki postępuje ciągle ku lepszemu?
Hannah Arendt, Wykłady o filozofii politycznej Kanta
Marcin Moskalewicz, Przeszłość jako piękny przedmiot. Wykłady o filozofii politycznej Kanta Hannah Arendt
Hannah Arendt, Wyobraźnia
Krzysztof Rosiński, Bezprzykładny przykład (Hannah Arendt o wyobraźni)
Hannah Arendt, Dziennik myśli
Paweł Śpiewak, Milczenie i pytania Hioba
Karolina Wigura, Czy Chrystus umarł w Auschwitz? Zmagania teologii chrześcijańskiej z Shoah
Dariusz Czaja, Zło obsceniczne. Coetzee i Littell
Michał Otorowski, Alfons van Worden i jego dzieło. Rozważania jubileuszowe nad teozofią polityczną Jana Potockiego

DEBATA: Co zrobić z ruinami Peerelu?
Piotr Graczyk, Rok 1964
Mateusz Werner, Racjonalista w krainie czarów (w odpowiedzi Piotrowi Graczykowi)
Wawrzyniec Rymkiewicz, Czy Peerel jest częścią polskiej historii?

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Andrzej Kołakowski, Kazimierz Wyka, Gospodarka wyłączona
Kazimierz Wyka, Gospodarka wyłączona
Mateusz Werner, Wyka i Tischner
Józef Tischner, Polski kryzys pracy

RECENZJE I POLEMIKI
Hannah Arendt, Historia wielkiej zbrodni
W. H. Auden, Myśl, co robisz
Tomasz Rosiński, Ariès, czyli ćwiczenia z wrażliwości
Zofia Rosińska, Nachträglichkeit