English

    Kronos 2 (6)/2008

    Kronos6
    2/2008
    NOWE ATENY
    W tym numerze próbujemy nakreślić możliwie szeroką panoramę greckiej metafizyki. Od problematyki etycznej i ontologicznej, którą prezentuje otwierający go Fileb, przez filozofię polityki (dwie ważne rozprawy Leo Straussa) i eseje poświęcone religii Greków, aż po zamykającego cały tom Heraklita, który, choć chronologicznie pierwszy, jest u nas ostatni. Mówiono o nim, że jest irracjonalistą, przy czym irracjonalizm – ważne założenie – miał być czymś wstecznym, a w najlepszym razie niższym od racjonalizmu. Dziś radykalny racjonalista rozpoznaje w świecie fundamentalny Chaos. I dlatego Heraklit brzmi dzisiaj inaczej. Ciemna zapowiedź świata, o którego jedności stanowi konflikt. Mroczna wizja boga-dziecka, który gra w kości. Niepokojący obraz pierwotnej Wielości i Rozproszenia, do których każdy z nas – zasypiając – powraca...