English

  Kronos 2 (6)/2008

  Kronos6
  2/2008
  NOWE ATENY
  PREZENTACJE
  Platon, Parmenides
  Platon, Fileb, dialog o rozkoszy
  Seth Benardete, Tragedia i komedia życia
  Piotr Nowak, O młodości, starości oraz ich pomieszaniu

  ESEJE
  Leo Strauss, Platon
  Leo Strauss, O Polityce Arystotelesa
  Roberto Calasso, Zatrważające baśnie
  Wiesław Juszczak, Moce podziemnego świata
  Krzysztof Bielawski, Papirus z Derveni
  Monika Milewska, Boskie maskarady cesarza Kaliguli
  Ireneusz Kania, Wokół interpretacji kilku pojęć buddyzmu (część III i IV)
  Tomasz Rosiński, Przyszłość chrześcijaństwa
  Dorota Wojda, „Zjadanie umarłych”
  Dariusz Czaja, Anamneza i melancholia

  DEBATA: Po co nam grecka filozofia polityki albo o cnocie doskonałości

  LEKCJA INTERPRETACJI: cztery zdania z Heraklita
  Zygmunt Bauman
  Jacek Zychowicz
  Svetozar Minkov
  Glenn W. Most
  Maria Dzielska
  Tadeusz Sławek
  Marek Bieńczyk
  Michał Paweł Markowski
  Jarosław Marek Rymkiewicz

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Anna Dziedzic, Heraklit Stefana Pawlickiego
  Stefan Pawlicki, Heraklit z Efezu

  RECENZJE I POLEMIKI
  Piotr Graczyk, Das Unbehagen
  Piotr Nowak, Wiele dotknięć i koniec świata
  Olga Kłosiewicz, Rzecz o poszukiwaniu uniwersalnego medium komunikacji
  Marcin Rychter, Nabokov: jak i po co czytać uważnie?
  Juliusz Domański, Filozofia gramatyki