English

  Kronos 1 (5)/2008

  Kronos5
  1/2008
  CHCEMY MOCNYCH DYSKURSÓW!
  PREZENTACJE
  Friedrich Schlegel, Fragmenty filozoficzne
  Søren Kierkegaard, Arcykapłan
  Søren Kierkegaard, Recenzja literacka
  Mikołaj Domaradzki, “Recenzja literacka” Kierkegaarda
  Lew Szestow, Kierkegaard i filozofia egzystencjalna

  ESEJE
  Krzysztof Okopień, Nauka podmiotu. Siedem lekcji
  Mladen Dolar, Frenologia ducha
  Piotr Nowak, Powtórzenie “choroby na śmierć”
  Małgorzata Grzegorzewska, Czym posolić chrześcijanina?
  Edward Kasperski, Johannes Climacus, czyli dekonstrukcja filozofii
  Łukasz Musiał, Arthur Schopenhauer, czyli theatrum cierpienia
  Ireneusz Kania, Wokół interpretacji kilku pojęć buddyzmu (z warsztatu tłumacza)

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Józef Gołuchowski, Filozofia i życie

  RECENZJE I POLEMIKI
  Piotr Nowak, Historia jednej idei
  Zofia Rosińska, Polemos i Nemesis
  Małgorzata Grzegorzewska, Obława na spragnione łanie
  Jacek Bolewski SJ, Między tragedią, dramatem a teologią