English

  Kronos 4 (59)/2021

  Kronos59
  4/2021
  HINDUSI
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Hymn do niewiadomego Boga. Rygweda X, 121 w przekładzie Józefa Jankowskiego
  Raimon Panikkar, Narodzenie Boże. Komentarz do hymnu RV X, 121 (Hiranjagarbha)
  Trzy hymny o początku świata. Rygweda X, 81, 82, 190 w przekładzie Macieja St. Zięby
  Paul Deussen, Hymny do Wszechtwórcy. Komentarz do hymnów RV X, 81–8216
  Raimon Panikkar, Twórczość gorejąca. Komentarz do hymnu RV X, 190
  Hymn o Stworzeniu. Rygweda X, 129 w przekładzie Konstantego Regameya
  Raimon Panikkar, Hymn Początku. Komentarz do hymnu RV X, 129 (Nasadija-sukta)
  Bhagawadgita, pieśni V–VI i XI–XV w przekładzie Józefa Jankowskiego
  Józef Jankowski. Nota biograficzna

  ESEJE
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, O epizodzie Mahabharaty znanym pod nazwą Bhagawadgity Wilhelma Humboldta
  Arthur Schopenhauer, Z rękopisów. Fragmenty o Indiach (1814–1817)
  Małgorzata Bogaczyk -Vormayr, Edmund Husserl i (brakująca) recepcja filozofii indyjskiej. Wprowadzenie do przekładu
  Edmund Husserl, Sokrates – Budda
  Rudolf Otto, Zen jako skrajna postać numinotycznego irracjonalizmu
  Jorge Luis Borges, Alicia Jurado, Czym jest buddyzm
  Konstanty Regamey, Indie
  Rozmowa księcia Dary Śikoha z fakirem Bawą Lalem
  Jerzy Ziemacki, Rozwój potęgi woli przez jogę

  LITERATURA
  Bronisław Świderski, Miłość na starość. Powieść (Rozdział V)

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Anna Dziedzic, Maurycy Straszewski o filozofii indyjskiej
  Maurycy Straszewski, Powstanie i rozwój pesymizmu w Indiach (fragment)

  ANTYKWARIAT
  Szymon Wróbel, Ka albo zasada orientalna

  RECENZJE I POLEMIKI
  Leon Cyboran, Joga Mircei Eliadego. Recenzja wewnętrzna
  Edmund Husserl, O mowach Gautamy Buddy