English

  Kronos 4 (55)/2020

  Kronos55
  4/2020
  Lukrecjusz
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Leo Strauss, Uwagi o Lukrecjuszu
  Piotr Nowak, Leo Strauss o De rerum natura Titusa Lucretiusa Carusa

  ESEJE
  Henri Bergson, Wprowadzenie do Wyjątków z Lukrecjusza
  Maria Chodyko, Czy poemat Lukrecjusza znalazł się na indeksie ksiąg zakazanych?
  Paweł Milcarek, Epikureizm i neoepikureizm: Od apolityczności do polityki hedonizmu
  Krzysztof Łapiński, Przyjemność jako ćwiczenie duchowe. Ascetyczne aspekty epikureizmu
  Dominika Budzanowska-Weglenda, Atomy i szczęście człowieka. Epikurejski model człowieka fizykalnego

  LITERATURA
  William Shakespeare, Antoniusz i Kleopatra. Akt I w przekładzie Antoniego Libery
  Friedrich Gundolf, Antoniusz i Kleopatra
  Jan H. Blits, Niebo nowe, ziemia nowa. Antoniusz i Kleopatra Shakespeare’a

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Mieczysław Popławski, Triumf rzymski jako spełnienie devotio

  ANTYKWARIAT
  Bogna Kosmulska, Epikur i cynicy: Kilka uwag do dwóch fragmentów z Diogenesa Laertiosa (X, 8; X, 119–121b)

  RECENZJE I POLEMIKI
  Tomasz Ludwicki, Pulcinella Agambena, czyli o tym, że jakieś Życie jest (nie)możliwe
  Filip Mazurkiewicz, Samobójstwo – inscenizacja życia, języka i śmierci