English

  KRONOS 4 (43)/2017

  Kronos43
  4/2017
  Bożyca Trentowskiego
  projekt okładki:
  Alfons Mucha / Janusz Barecki
  PREZENTACJE
  Emilia Lipiec, Bożyca Bronisława Trentowskiego: dzieło w trybach czasu
  Bronisław Trentowski, Bożyca, lub teozofia
  Czem teozofia
  Jako się ma teozofia do filozofii w ogóle
  Jako się ma teozofia do filozofii religii
  Jako się ma teozofia do teologii
  Wiara słowiańska lub etyka piastująca wszechświat. Rzecz wstępna
  Jasła wiary słowiańskiej. Bóg jedyny, trójca i słowo przedwieczne
  Kosmogonia słowiańska. Bogi Białe
  Stanisław Pieróg, Mistyka i gnoza w myśli filozoficznej polskiego romantyzmu (Mickiewicz, Trentowski i Libelt)

  ESEJE
  Dawid Rogacz, Recepcja historiozofii Augusta Cieszkowskiego w Chińskiej Republice Ludowej
  Luo Bozhong, Historiozofia Cieszkowskiego a komunistyczna filozofia historii Marksa: nowe ujęcie
  Krystian Pawlaczyk, Koncepcja narodu historycznego u Hegla i Cieszkowskiego
  Antoni Szwed, Rozum i wiara u Johna Locke’a na historycznym tle siedemnastowiecznej Anglii
  Bronisław Świderski, Wiara jest buntem: Luter i Kierkegaard
  Andrzej Słowikowski, Mowy budujące Kierkegaarda – pominięta perspektywa badawcza
  Tadeusz Zatorski, „...na jakiś czas stać się obłudnikiem”. „Nawrócenie” Winckelmanna

  ANTYKWARIAT
  Daria Chibner, Maria Janion powielona – wokół Niesamowitej Słowiańszczyzny

  RECENZJE I POLEMIKI
  Agnieszka Nogal, Walka światów
  Paweł Rzewuski, Co ma Jason Bourne do Polski?
  Ivan Dimitrijević, Czas anomii
  Paweł Rzewuski, Jan Paweł II jako polski mesjanista
  Paweł Rojek, Mesjanizm i nowoczesność. Odpowiedź Janowi Skoczyńskiemu