English

KRONOS 4 (43)/2017

Kronos43
4/2017
Bożyca Trentowskiego
projekt okładki:
Alfons Mucha / Janusz Barecki
PREZENTACJE
Emilia Lipiec, Bożyca Bronisława Trentowskiego: dzieło w trybach czasu
Bronisław Trentowski, Bożyca, lub teozofia
Czem teozofia
Jako się ma teozofia do filozofii w ogóle
Jako się ma teozofia do filozofii religii
Jako się ma teozofia do teologii
Wiara słowiańska lub etyka piastująca wszechświat. Rzecz wstępna
Jasła wiary słowiańskiej. Bóg jedyny, trójca i słowo przedwieczne
Kosmogonia słowiańska. Bogi Białe
Stanisław Pieróg, Mistyka i gnoza w myśli filozoficznej polskiego romantyzmu (Mickiewicz, Trentowski i Libelt)

ESEJE
Dawid Rogacz, Recepcja historiozofii Augusta Cieszkowskiego w Chińskiej Republice Ludowej
Luo Bozhong, Historiozofia Cieszkowskiego a komunistyczna filozofia historii Marksa: nowe ujęcie
Krystian Pawlaczyk, Koncepcja narodu historycznego u Hegla i Cieszkowskiego
Antoni Szwed, Rozum i wiara u Johna Locke’a na historycznym tle siedemnastowiecznej Anglii
Bronisław Świderski, Wiara jest buntem: Luter i Kierkegaard
Andrzej Słowikowski, Mowy budujące Kierkegaarda – pominięta perspektywa badawcza
Tadeusz Zatorski, „...na jakiś czas stać się obłudnikiem”. „Nawrócenie” Winckelmanna

ANTYKWARIAT
Daria Chibner, Maria Janion powielona – wokół Niesamowitej Słowiańszczyzny

RECENZJE I POLEMIKI
Agnieszka Nogal, Walka światów
Paweł Rzewuski, Co ma Jason Bourne do Polski?
Ivan Dimitrijević, Czas anomii
Paweł Rzewuski, Jan Paweł II jako polski mesjanista
Paweł Rojek, Mesjanizm i nowoczesność. Odpowiedź Janowi Skoczyńskiemu