English

  Kronos 4 (39)/2016

  Kronos39
  4/2016
  TEOEKONOMIKA
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Karl Polanyi, Anachronizm mentalności rynkowej. Cywilizacja musi odnaleźć nowy wzór myślenia
  Thomas Robert Malthus, Prawo ludności (fragmenty)
  John Bellamy Foster, Pastorzy naturaliści
  Giorgio Agamben, Niewidzialna ręka
  A.M.C. Waterman, Ekonomia jako teologia. Bogactwo narodów Adama Smitha
  Bartosz Kuźniarz, Teologia gospodarki

  ESEJE
  Bartosz Kuźniarz, Człowiek ekonomiczny. Samospełniające się proroctwo
  Marian Skrzypek, Niewidzialna ręka Smitha i wyalienowana praca Hegla
  Uwe Hebekus, Entuzjazm i prawo. Figury aklamacji u Ernsta H. Kantorowicza, Erika Petersona i Carla Schmitta
  Ivan Dimitrijević, Polityczny wymiar Królestwa
  Allan Bloom, Opowieść zimowa
  Pamela K. Jensen, Miłość, honor i wspólnota w Romeo i Julii Shakespeare’a
  Daria Chibner, Pismo jako metoda psychologii empirycznej
  Damian Miszczyński, Plutarcha z Cheronei mowa O jedzeniu mięsa
  Plutarch, O jedzeniu mięsa

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Tomasz Herbich, Filozoficzne znaczenie dzieła Augusta Cieszkowskiego O kredycie i obiegu
  August Cieszkowski, O kredycie i obiegu (fragmenty)

  UNIWERSYTET
  Allan Bloom, Upadek Uniwersytetu
  Piotr Stec, Jaki uniwersytet?
  Aleksander Nalaskowski, IX Zjazd Pedagogiczny „Ku życiu wartościowemu”. Czy jest życie bezwartościowe?

  RECENZJE I POLEMIKI
  Jacek Bartyzel, Teoria dyktatury Carla Schmitta
  Paweł Rzewuski, Idzie nowe
  Jan Tokarski, „Czas jak kość wyłamana w stawie”