English

Kronos 4 (39)/2016

Kronos39
4/2016
TEOEKONOMIKA
projekt okładki:
Tomasz Bardamu
PREZENTACJE
Karl Polanyi, Anachronizm mentalności rynkowej. Cywilizacja musi odnaleźć nowy wzór myślenia
Thomas Robert Malthus, Prawo ludności (fragmenty)
John Bellamy Foster, Pastorzy naturaliści
Giorgio Agamben, Niewidzialna ręka
A.M.C. Waterman, Ekonomia jako teologia. Bogactwo narodów Adama Smitha
Bartosz Kuźniarz, Teologia gospodarki

ESEJE
Bartosz Kuźniarz, Człowiek ekonomiczny. Samospełniające się proroctwo
Marian Skrzypek, Niewidzialna ręka Smitha i wyalienowana praca Hegla
Uwe Hebekus, Entuzjazm i prawo. Figury aklamacji u Ernsta H. Kantorowicza, Erika Petersona i Carla Schmitta
Ivan Dimitrijević, Polityczny wymiar Królestwa
Allan Bloom, Opowieść zimowa
Pamela K. Jensen, Miłość, honor i wspólnota w Romeo i Julii Shakespeare’a
Daria Chibner, Pismo jako metoda psychologii empirycznej
Damian Miszczyński, Plutarcha z Cheronei mowa O jedzeniu mięsa
Plutarch, O jedzeniu mięsa

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Tomasz Herbich, Filozoficzne znaczenie dzieła Augusta Cieszkowskiego O kredycie i obiegu
August Cieszkowski, O kredycie i obiegu (fragmenty)

UNIWERSYTET
Allan Bloom, Upadek Uniwersytetu
Piotr Stec, Jaki uniwersytet?
Aleksander Nalaskowski, IX Zjazd Pedagogiczny „Ku życiu wartościowemu”. Czy jest życie bezwartościowe?

RECENZJE I POLEMIKI
Jacek Bartyzel, Teoria dyktatury Carla Schmitta
Paweł Rzewuski, Idzie nowe
Jan Tokarski, „Czas jak kość wyłamana w stawie”