English

  Kronos 4 (11)/2009

  Kronos11
  4/2009
  MIT I PRZEMOC
  PREZENTACJE
  Walter Benjamin, Refleksja
  Walter Benjamin, Wczesnoromantyczna teoria sztuki a Goethe
  Walter Benjamin, Przyczynek do krytyki przemocy
  Walter Benjamin, Los i charakter
  Piotr Graczyk, Przechadzki pośród ruin: Benjamin i Mochnacki
  Adam Lipszyc, Trzeźwe światło krytyki: Benjamin o romantykach
  Agata Bielik-Robson, Skok przez śmierć. Walter Benjamin jako krytyk i apologeta witalizmu

  ESEJE
  Piotr Nowak, Hannah Arendt i „kwestia żydowska”
  Hannah Arendt, Na ratunek żydowskiej ojczyźnie
  Hannah Arendt, Bliski Wschód: pokój czy zawieszenie broni?
  Michał Kozłowski, Hannah Arendt: wolność, polityka i widma Marksa
  Andrzej Leder, Eichmann jako objaw
  Avishai Margalit, Przebaczanie i zapominanie

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Andrzej Kołakowski, Gospodarka a kryzys kultury
  Antoni Kostanecki, Problem ekonomii. Myśl gospodarcza a myśl kulturalna
  Feliks Młynarski, Totalizm czy demokracja w Polsce
  Feliks Młynarski, Człowiek w dziejach. Jednostka – państwo – naród
  Stanisław Grabski, Myśli o dziejowej drodze Polski

  RECENZJE I POLEMIKI
  Tomasz Rosiński, Lekcje ciemności
  Jan Balbierz, Pochwała nicości. W stronę hermeneutyki imaginatywnej
  Jan Tokarski, „Zapomniana Europa”
  Jacek Zychowicz, Opera na torturach. Po bezdrożach Žižkowskiej refleksji o kulturze