English

Kronos 4 (11)/2009

Kronos11
4/2009
MIT I PRZEMOC
PREZENTACJE
Walter Benjamin, Refleksja
Walter Benjamin, Wczesnoromantyczna teoria sztuki a Goethe
Walter Benjamin, Przyczynek do krytyki przemocy
Walter Benjamin, Los i charakter
Piotr Graczyk, Przechadzki pośród ruin: Benjamin i Mochnacki
Adam Lipszyc, Trzeźwe światło krytyki: Benjamin o romantykach
Agata Bielik-Robson, Skok przez śmierć. Walter Benjamin jako krytyk i apologeta witalizmu

ESEJE
Piotr Nowak, Hannah Arendt i „kwestia żydowska”
Hannah Arendt, Na ratunek żydowskiej ojczyźnie
Hannah Arendt, Bliski Wschód: pokój czy zawieszenie broni?
Michał Kozłowski, Hannah Arendt: wolność, polityka i widma Marksa
Andrzej Leder, Eichmann jako objaw
Avishai Margalit, Przebaczanie i zapominanie

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Andrzej Kołakowski, Gospodarka a kryzys kultury
Antoni Kostanecki, Problem ekonomii. Myśl gospodarcza a myśl kulturalna
Feliks Młynarski, Totalizm czy demokracja w Polsce
Feliks Młynarski, Człowiek w dziejach. Jednostka – państwo – naród
Stanisław Grabski, Myśli o dziejowej drodze Polski

RECENZJE I POLEMIKI
Tomasz Rosiński, Lekcje ciemności
Jan Balbierz, Pochwała nicości. W stronę hermeneutyki imaginatywnej
Jan Tokarski, „Zapomniana Europa”
Jacek Zychowicz, Opera na torturach. Po bezdrożach Žižkowskiej refleksji o kulturze