English

  Kronos 3 (66)/2023

  Kronos66
  3/2023
  DEMODOK
  projekt okładki:
  Anna Jelonek-Socha
  PREZENTACJE
  Platon lub Pseudo-Platon, Demodok, czyli o radzie
  Joseph Souilhé, Uwagi o Demodoku Pseudo-Platona
  Stefan Oświecimski, Enigmatyczny charakter apokryfów Platona
  Margherita Isnardi Parente, O apokryfach Platona Demodok i Syzyf

  ESEJE
  Ksenofont, Memorabilia III.11
  Leo Strauss, Komentarz do Memorabiliów III.11
  Thomas Pangle, Użyteczne piękno duszy Sokratesa w zwierciadle alegorii komicznej
  Leo Strauss, Listy o ezoteryce do Jacoba Kleina z lat 1938–1939
  Leo Strauss, Nauka egzoteryczna: projekt rozprawy
  Laurence Lampert, Leo Strauss i odkrycie egzoteryki: listy do Jacoba Kleina
  George Boas, Starożytne świadectwa o naukach tajemnych
  E.R. Dodds, Renesans okultyzmu
  Robert Papieski, Krótkie wprowadzenie do tekstów Wiaczesława Iwanowa i Siergieja Bułgakowa
  Wiaczesław Iwanow, Dostojewski i powieść-tragedia
  Siergiej Bułgakow, Rosyjska tragedia
  Tomasz Herbich, Mickiewiczowska krytyka filozofii. Próba lektury filozoficznej

  NIETZSCHE W XXI WIEKU
  Laurence Lampert, Zawierzając Nietzschemu na słowo w XXI wieku
  Andy German, Nietzsche i Platon wobec sądu, że „bycie jest dobre”
  Richard Velkley, Więzy wolnego ducha. Siedem paragrafów z księgi piątej Radosnej wiedzy Nietzschego
  William Wood, Miłość jako problem filozoficzny i filozofia jako erotyczne rozwiązanie w Poza dobrem i złem Nietzschego

  LITERATURA
  Homer, Odyseja. Pieśń IX w przekładzie Antoniego Libery

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Henryk Duda, O Uniwersytecie i uniwersytetach
  Jacek Woroniecki OP, Uczeń czy książka

  RECENZJE I POLEMIKI
  Wojciech Engelking, Julian Apostata odjeżdża z Antiochii. Uwagi o Szkicowniku mizantropa Piotra Nowaka
  Maciej Wilmanowicz, O politycznym wymiarze czasu – John G.A. Pocock (1924–2023)