English

  Kronos 2 (65)/2023

  Kronos65
  2/2023
  REWOLUCJA
  projekt okładki:
  Jacek Malik

  Czym jest rewolucja? Jak uchwycić jej istotę? Czy do jej zrozumienia najbardziej przybliżają nas badania dotyczące okoliczności, które uczyniły ją możliwą i przygotowały jej nadejście? A może więcej światła na to zagadnienie rzucają studia nad samym momentem eksplozji, w którym uczestnikom wydarzeń z twarzy opadają maski, a namiętności tłumu zostają spuszczone z łańcucha? I, co być może jeszcze ważniejsze, kiedy właściwie rewolucja się rozpoczyna – a kiedy kończy? Pytania tego rodzaju zadajemy sobie co najmniej od czasu, kiedy nasz zachodni świat doznał owego fundamentalnego poruszenia – poruszenia fundamentów – które nazywamy nowoczesnością.
  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego