English

  Kronos 3 (38)/2016

  Kronos38
  3/2016
  KONIEC UNIWERSYTETU
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Ernst H. Kantorowicz, Jak funkcjonowały przedhitlerowskie uniwersytety niemieckie
  Ernst H. Kantorowicz, Wolność akademicka jako kwestia fundamentalna
  Jacob Taubes, Rewolucja i transcendencja. Epitafium dla filozofa Herberta Marcusego
  Piotr Nowak, Na lewo marsz! Maj ’68 w korespondencji Herberta Marcusego i Theodora W. Adorna
  Leszek Kołakowski, O uchodźstwie, filozofii i balansowaniu na skraju otchłani
  Zbigniew Osiński, Dyskusje o polskiej Akademii w odbiorze sceptycznego, cyfrowego humanisty i dydaktyka
  Filip Mazurkiewicz, Historia literatury jako outsourcing
  Jan Cieśliński, O konsekwencjach systemu finansowania polskiego szkolnictwa wyższego

  ESEJE
  Quentin Meillassoux, Historia i wydarzenie w myśli Alaina Badiou
  Adrian Johnston, Widmo spójności – Kantowskie kłopoty
  Paul M. Livingston, Badiou i konsekwencje formalizmu
  Alain Beaulieu, Deleuze i Badiou o bycie i wydarzeniu
  Daniel Bensaïd, Alain Badiou i cud wydarzenia
  Piotr Skalski, Bartosz Wójcik, Kryptologia Meillassoux

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Paweł Dybel, Romana Markuszewicza rewizja teorii Freuda
  Roman Markuszewicz, Infantylizm popędu samozachowawczego
  Roman Markuszewicz, Konfl ikt popędowy

  ANTYKWARIAT
  Piotr Nowak, Uniwersytet z o.o. Dwadzieścia lat od wydania University in Ruins Billa Readingsa

  RECENZJE I POLEMIKI
  Paulina Sosnowska, Zmagania z językiem. Nowy Heidegger Rymkiewicza
  Patryk Fornalak, Heidegger jako nauczyciel języka polskiego – lekcja hermeneutycznego katastrofizmu
  Marcin Dolecki, Banalność Absolutu. Refleksje nad esejem Quentina Meillassoux Po skończoności
  Karolina Rychter, Szczęście bez żadnych przykrych niespodzianek. Dylematy moralne w Złotej czarze Henry’ego Jamesa
  Dominika Oramus, Ambasadorowie