English

  Kronos 3 (30)/2014

  Kronos30
  3/2014
  TECHNIKA I TOTALITARYZM
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Friedrich Georg Jünger, Zielone gałęzie
  Friedrich Georg Jünger, Zwierciadło lat
  Friedrich Georg Jünger, E.T.A. Hoffmann
  Friedrich Georg Jünger, Prawda i rzeczywistość
  Friedrich Georg Jünger, O równości
  Friedrich Georg Jünger, Perfekcja techniki
  Wojciech Kunicki, Technika w dziele Friedricha Georga Jüngera z lat 1926–1946
  Friedrich Georg Jünger, Język a (wy)rachowanie

  ESEJE
  Oswald Spengler, Człowiek i technika. Przyczynek do filozofii życia
  Geoffrey Winthrop-Young, Michael Wutz, Friedrich Kittler i analiza dyskursu medialnego
  Friedrich A. Kittler, Sztuczna inteligencja wojny światowej – Alan Turing
  Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Technika i resztki po człowieku
  Marcin Rychter, Czarodzieje i hydraulicy – nowa muzyka wobec nowej techniki
  Krzysztof Okopień, Na moście na Bugu albo dwa totalitaryzmy

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Anna Dziedzic, Agnostycyzm i teodycea. Marian Massonius w korespondencji z Marianem Zdziechowskim
  Marian Massonius, Dwa listy do Mariana Zdziechowskiego

  ANTYKWARIAT
  Kamil Maria Wielecki, Od krytyki komunizmu do jego apologii: niezwykła przemiana Aleksandra Zinowjewa

  RECENZJE I POLEMIKI
  Aleksandr Michajłowski, Człowiek, krowy i perfekcja techniki
  Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Reakcyjny modernizm
  Cezary Rudnicki, Tajna historia nauki
  Marta Gibińska, Czas, starzy i młodzi, czyli chaos uchwycony
  Andrzej Leder, Doświadczanie świata
  List Andrzeja Walickiego