English

  Kronos 3 (10)/2009

  Kronos10
  3/2009
  SŁOWIAŃSKA ESCHATOLOGIA
  PREZENTACJE
  Nikołaj Fiodorowicz Fiodorow, Filozofia wspólnego dzieła
  Michał Milczarek, Z martwych was wskrzesimy. Filozofia Nikołaja Fiodorowa

  ESEJE
  Piotr Nowak, Wprowadzenie do lektury Kojève’a
  Alexandre Kojève, Czym jest dialektyka?
  Alexandre Kojève, O wieczności, czasie i pojęciu
  Alexandre Kojève, Imperium Łacińskie. Zarys doktryny polityki francuskiej
  Piotr Nowak, Galilee, vicisti!
  Alexandre Kojève, Cesarz Julian i jego sztuka pisania
  Tomasz Kozak, Pozór wzniosłości. Między historią a post-historią
  Quentin Meillassoux, Żałoba, która nadchodzi – Bóg, który się zbliża

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Piotr Graczyk, Trzy kręgi wyzwolenia
  Stanisław Brzozowski, John Henry Newman

  RECENZJE I POLEMIKI
  Arkadiusz Żychliński, Making it explicit. Petera Sloterdijka anatomia antropotechnik
  Jan Tokarski, Naturalna sztuczność: prawo naturalne a polityka
  Gretchen E. Schafft, Materiał na moralitet
  Mateusz Werner, Dekonstrukcja w służbie mitologii