English

Kronos 2/2007

Kronos2
2/2007
LACAN / FREUD
PREZENTACJE
Luigi Pareyson, Fragmenty o eschatologii
Mikołaj Sokołowski, Od tłumacza

ESEJE
Mladen Dolar, Cogito jako podmiot nieświadomego
Paweł Dybel, Pamięć i znaczące. Odczytanie Entwurf einer Psychologie Sigmunda Freuda przez Lacana i Derridę
Andrzej Leder, „Ja” na przecięciu relacji, czyli jak podmiot śledzi własną genezę
Lena Magnone, Podmiot podporządkowany — szkoła frankfurcka a psychoanaliza Lacana
Michał Herer, Teoria afektów jako etyka
Maciej A. Sosnowski, Historia pewnego estety. Kilka słów o Annie Kareninie Lwa Tołstoja w świetle Albo–albo Sørena Kierkegaarda
Tomasz Stawiszyński, Miłość i lustra. Rzecz o Kwartecie Aleksandryjskim Lawrence’a Durrella

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Stanisław Pieróg, Trudna sztuka umiaru (Jana Śniadeckiego koncepcja filozofii)
Jan Śniadecki, O metafizyce
Jan Śniadecki, O filozofji

RECENZJE
Przemysław Bursztyka, Pisarz życia nowoczesnego
Piotr Graczyk, Biedny chrześcijanin czyta Houellebecqa
Izabela Michalska, Pożądanie w świetle ekranów
Monika Murawska, …To, co było ukryte za wieżami w Martinville…
Janusz Ostrowski, Demonologia polityczna, czyli porażka ontologii Kojève’a