English

  Kronos 2/2007

  Kronos2
  2/2007
  LACAN / FREUD
  PREZENTACJE
  Luigi Pareyson, Fragmenty o eschatologii
  Mikołaj Sokołowski, Od tłumacza

  ESEJE
  Mladen Dolar, Cogito jako podmiot nieświadomego
  Paweł Dybel, Pamięć i znaczące. Odczytanie Entwurf einer Psychologie Sigmunda Freuda przez Lacana i Derridę
  Andrzej Leder, „Ja” na przecięciu relacji, czyli jak podmiot śledzi własną genezę
  Lena Magnone, Podmiot podporządkowany — szkoła frankfurcka a psychoanaliza Lacana
  Michał Herer, Teoria afektów jako etyka
  Maciej A. Sosnowski, Historia pewnego estety. Kilka słów o Annie Kareninie Lwa Tołstoja w świetle Albo–albo Sørena Kierkegaarda
  Tomasz Stawiszyński, Miłość i lustra. Rzecz o Kwartecie Aleksandryjskim Lawrence’a Durrella

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Stanisław Pieróg, Trudna sztuka umiaru (Jana Śniadeckiego koncepcja filozofii)
  Jan Śniadecki, O metafizyce
  Jan Śniadecki, O filozofji

  RECENZJE
  Przemysław Bursztyka, Pisarz życia nowoczesnego
  Piotr Graczyk, Biedny chrześcijanin czyta Houellebecqa
  Izabela Michalska, Pożądanie w świetle ekranów
  Monika Murawska, …To, co było ukryte za wieżami w Martinville…
  Janusz Ostrowski, Demonologia polityczna, czyli porażka ontologii Kojève’a