English

    Kronos 1/2007

    Kronos1
    1/2007
    MICKIEWICZ HEIDEGGER
    Postanowiliśmy, że pierwszy numer naszego pisma będzie numerem teologicznym. Teologia jest nauką, która już nie istnieje. Świętą nauką, sacra doctrina, która straciła sens i status nauki. Lecz jako taka, jest ona właśnie pasjonującym przedmiotem refleksji filozoficznej. Dlaczego coś, co było wiedzą –  wiedzą być przestało? Czy figury myślenia teologicznego nadal są obecne w naszym pojmowaniu rzeczywistości? I co mogłaby oznaczać teologia po nietzscheańskiej „śmierci Boga”? Wokół tych oto pytań koncentrują się teksty, które zgromadziliśmy w dziale esejów, poświęcone takim autorom, jak: Heidegger, Benjamin, Derrida i Deleuze.