English

  Kronos 1/2007

  Kronos1
  1/2007
  MICKIEWICZ HEIDEGGER
  PREZENTACJE
  Tadeusz Gadacz, Teologia szkoły frankfurckiej
  Max Horkheimer, Tęsknota za całkowicie Innym. Rozmowa z Helmutem Gumniorem (1970)
  Theodor Wiesengrund Adorno, Rozum i objawienie
  Walter Benjamin, Fragment teologiczno–polityczny
  Adam Lipszyc, Glosa do fragmentu

  ESEJE
  Wawrzyniec Rymkiewicz, Dekonstrukcja istnienia. Heidegger przeciwko św. Tomaszowi z Akwinu
  Grzegorz Uzdański, Projekt pełen Ziemi. Wymiary skończoności czasu u Heideggera
  Adam Lipszyc, Późny Heidegger i wczesny Benjamin: neopogaństwo i gnostycyzm w filozofii języka
  Michał Warchala, Religia romantyczna. Kilka głównych wątków
  Krzysztof Rosiński, O ironicznej istocie transcendencji
  Urszula Idziak, Kenoza dyskursu
  Agata Bielik–Robson, Kryptoteologie deleuzjanizmu: wokół książki Michała Herera Gilles Deleuze. Struktury–maszyny–kreacje

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Stanisław Pieróg, Czwarty kurs prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. Próba odczytania
  Stanisław Pieróg, O prelekcjach paryskich Mickiewicza i tłumaczeniu Wrotnowskiego
  Adam Mickiewicz, Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuskim — fragmenty

  RECENZJE
  Aleksandra Przegalińska, Friedrich Jacobi, pierwszy egzystencjalista
  Zofia Rosińska, Fetyszyzm, pars pro toto czy pars pro nihilo
  Noty o autorach