English

Kronos 1/2007

Kronos1
1/2007
MICKIEWICZ HEIDEGGER
PREZENTACJE
Tadeusz Gadacz, Teologia szkoły frankfurckiej
Max Horkheimer, Tęsknota za całkowicie Innym. Rozmowa z Helmutem Gumniorem (1970)
Theodor Wiesengrund Adorno, Rozum i objawienie
Walter Benjamin, Fragment teologiczno–polityczny
Adam Lipszyc, Glosa do fragmentu

ESEJE
Wawrzyniec Rymkiewicz, Dekonstrukcja istnienia. Heidegger przeciwko św. Tomaszowi z Akwinu
Grzegorz Uzdański, Projekt pełen Ziemi. Wymiary skończoności czasu u Heideggera
Adam Lipszyc, Późny Heidegger i wczesny Benjamin: neopogaństwo i gnostycyzm w filozofii języka
Michał Warchala, Religia romantyczna. Kilka głównych wątków
Krzysztof Rosiński, O ironicznej istocie transcendencji
Urszula Idziak, Kenoza dyskursu
Agata Bielik–Robson, Kryptoteologie deleuzjanizmu: wokół książki Michała Herera Gilles Deleuze. Struktury–maszyny–kreacje

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Stanisław Pieróg, Czwarty kurs prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. Próba odczytania
Stanisław Pieróg, O prelekcjach paryskich Mickiewicza i tłumaczeniu Wrotnowskiego
Adam Mickiewicz, Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuskim — fragmenty

RECENZJE
Aleksandra Przegalińska, Friedrich Jacobi, pierwszy egzystencjalista
Zofia Rosińska, Fetyszyzm, pars pro toto czy pars pro nihilo
Noty o autorach