English

  Kronos 2 (53)/2020

  Kronos53
  2/2020
  Ikonologia
  projekt okładki:
  René Magritte
  PREZENTACJE
  Ernst Cassirer, Eidos i eidolon. Problem piękna i sztuki w dialogach Platona
  Edgar Wind, Θείος Φόβος. Rozważania o filozofii sztuki Platona
  Ryszard Kasperowicz, Czara Sokratesa. Kilka uwag o Theios Phobos Edgara Winda
  Robert Pawlik, Sandro Botticelli między epikureizmem a neoplatonizmem
  Edgar Wind, Primavera Botticellego
  Edgar Wind, Cnota pogodzona z rozkoszą
  Edgar Wind: Metafizyka i obrazy. Pierre Hadot w rozmowie z Jeannie Carlier
  Filip Doroszewski, Objaśnianie tajemnic: misteria literackie w dobie Edgara Winda
  Edgar Wind: droga filozofa jako historyka sztuki. Raymond Klibansky w rozmowie z Claudie Balavoine
  Erwin Panofsky, Wartość błędu w historii sztuki
  Rafał Kuczyński, Perspektywa Panofsky’ego

  ESEJE
  Mieszko Wandowicz, Dwa studia o śmierci i tożsamości
  Cyprian Gawlik, Między uniwersalizmem a nacjonalizmem. Problem języka filozofii spekulatywnej w idealizmie absolutnym Hegla

  LITERATURA
  Charles Baudelaire, Zorza wieczorna

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Adrian Habura, Stanisław Lisiecki – zapomniany chrześcijanin-platonik
  Stanisław Lisiecki, Nauka Platona o prabycie duszy

  ANTYKWARIAT
  Piotr Nowak, Misanthrōpos. Wspomnienie o Swifcie (z ducha Ciorana)

  RECENZJE I POLEMIKI
  Jan Tokarski, Zagadka przyjaźni
  ks. Jan Sochoń, Wobec przygodności życia
  Mateusz Wojda, Od Frontsoldata do Buntownika
  Tomasz Mróz, Wielogłos o Stefanie Pawlickim