English

Kronos 2 (41)/2017

Kronos41
2/2017
ROSYJSKA OTCHŁAŃ 1917
projekt okładki:
Tomasz Bardamu
PREZENTACJE
Włodzimierz Ern, Krytyka Kantowskiego pojęcia prawdy
Włodzimierz Ern, Hryhorij Sawwicz Skoworoda. Życie i nauczanie
Tomasz Herbich, Włodzimierza Erna program dla rosyjskiej filozofii. Wprowadzenie do lektury przekładów

ESEJE
Aleksandr Błok, O przeznaczeniu poety
Piotr Nowak, Ktokolwiek i jeden
Boris Pasternak, Kim jest człowiek?
Boris Pasternak, Chopin
Dawid Samojłow, O wierszu Pasternaka Zimowa noc
Olga Siedakowa, „Wakat poety”: ku poetologii Pasternaka
Michaił Epsztiejn, Poezja jako ekstaza i jako interpretacja: Pasternak i Mandelsztam
Nikołaj Bierdiajew, Picasso
Daniel Wańczyk, Nikołaj Bierdiajew, Picasso i zmierzch Zachodu
Anastasija Gaczewa, Fiodor Dostojewski i Nikołaj Fiodorow w zwierciadle dialogu rosyjskiej filozofii i literatury
Natalia Rostowa, Rosyjska literatura jako rosyjska filozofia poza granicami filozofii
Igor Jewłampijew, Idea nieklasycznej metafizyki w rosyjskiej filozofii początku XX wieku (Siemion Frank, Nikołaj Bierdiajew, Lew Karsawin)
Fiodor Girenok, Charms: z punktu widzenia archeoawangardy
Władimir Warawa, Literaturocentryzm jako rosyjski message filozoficzny.
O twórczości Andrieja Płatonowa
Kamil M. Wielecki, Ekonomie życia codziennego, czyli Arystoteles w Krasnojarsku

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Andrzej Wawrzynowicz, Problem mesjanizmu słowiańskiego w myśli Mariana Zdziechowskiego
Marian Zdziechowski, U opoki mesjanizmu

ANTYKWARIAT
Anna Dziedzic, Marian Zdziechowski a katolicyzm Stanisława Brzozowskiego

RECENZJE I POLEMIKI
„Do polityki ciągnie mnie jak wilka do lasu, jak muchy do szamba”. O książce Piotra Nowaka rozmawiają z autorem Ivan Dimitrijević, Jan Rokita i Zbigniew Stawrowski
David Herbert Lawrence, Odosobnione Rozanowa
Marek Blaszke, Rzecz o porządnym nierządzie, czyli rozprawa Bernarda Mandeville’a o porubstwie

Bronisław Świderski, List otwarty do Dyrektora Muzeum Polin w sprawie programu Obcy w domu. Wokół Marca ’68