English

  Kronos 2 (41)/2017

  Kronos41
  2/2017
  ROSYJSKA OTCHŁAŃ 1917
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Włodzimierz Ern, Krytyka Kantowskiego pojęcia prawdy
  Włodzimierz Ern, Hryhorij Sawwicz Skoworoda. Życie i nauczanie
  Tomasz Herbich, Włodzimierza Erna program dla rosyjskiej filozofii. Wprowadzenie do lektury przekładów

  ESEJE
  Aleksandr Błok, O przeznaczeniu poety
  Piotr Nowak, Ktokolwiek i jeden
  Boris Pasternak, Kim jest człowiek?
  Boris Pasternak, Chopin
  Dawid Samojłow, O wierszu Pasternaka Zimowa noc
  Olga Siedakowa, „Wakat poety”: ku poetologii Pasternaka
  Michaił Epsztiejn, Poezja jako ekstaza i jako interpretacja: Pasternak i Mandelsztam
  Nikołaj Bierdiajew, Picasso
  Daniel Wańczyk, Nikołaj Bierdiajew, Picasso i zmierzch Zachodu
  Anastasija Gaczewa, Fiodor Dostojewski i Nikołaj Fiodorow w zwierciadle dialogu rosyjskiej filozofii i literatury
  Natalia Rostowa, Rosyjska literatura jako rosyjska filozofia poza granicami filozofii
  Igor Jewłampijew, Idea nieklasycznej metafizyki w rosyjskiej filozofii początku XX wieku (Siemion Frank, Nikołaj Bierdiajew, Lew Karsawin)
  Fiodor Girenok, Charms: z punktu widzenia archeoawangardy
  Władimir Warawa, Literaturocentryzm jako rosyjski message filozoficzny.
  O twórczości Andrieja Płatonowa
  Kamil M. Wielecki, Ekonomie życia codziennego, czyli Arystoteles w Krasnojarsku

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Andrzej Wawrzynowicz, Problem mesjanizmu słowiańskiego w myśli Mariana Zdziechowskiego
  Marian Zdziechowski, U opoki mesjanizmu

  ANTYKWARIAT
  Anna Dziedzic, Marian Zdziechowski a katolicyzm Stanisława Brzozowskiego

  RECENZJE I POLEMIKI
  „Do polityki ciągnie mnie jak wilka do lasu, jak muchy do szamba”. O książce Piotra Nowaka rozmawiają z autorem Ivan Dimitrijević, Jan Rokita i Zbigniew Stawrowski
  David Herbert Lawrence, Odosobnione Rozanowa
  Marek Blaszke, Rzecz o porządnym nierządzie, czyli rozprawa Bernarda Mandeville’a o porubstwie

  Bronisław Świderski, List otwarty do Dyrektora Muzeum Polin w sprawie programu Obcy w domu. Wokół Marca ’68