English

Kronos 2 (29)/2014

PREZENTACJE
Rafał Tichy, Od hermeneutyki do historiozofii
Joachim z Fiore, Księga o zgodności Starego i Nowego Testamentu
Joachim z Fiore, Wprowadzenie do Apokalipsy
Joachim z Fiore, Wykład Apokalipsy
Joachim z Fiore, Psalterium o dziesięciu strunach
Joachim z Fiore, O siedmiu pieczęciach
Joachim z Fiore, List do Wielebnego Opata z Valdony
Joachim z Fiore, List do wszystkich wiernych
Przepowiednia znaleziona przez brata Gerarda z Zakonu Braci Mniejszych
Bernard McGinn, Symbolizm w myśli Joachima z Fiore
Matthias Riedl, Mesjasz zbiorowy. Konstytucja społeczeństwa przyszłości według Joachima z Fiore
Jan Grzeszczak, Głos teologa w sprawach średniowiecznej polityki

ESEJE
Ernest Renan, Joachim z Fiore i wieczna Ewangelia
Piotr Napiwodzki, Nowożytność jako tryumf joachimizmu
Ernst Bloch, Joachim z Fiore, trzecia Ewangelia i jej Królestwo
Piotr Graczyk, Ernst Bloch i dwa mity antropogenezy
Paweł Grad, W imię ojca. Tomistyczna krytyka joachimizmu
Herbert Grundmann, Sacerdotium – regnum – studium. O pozycji nauki w XIII wieku
Henri de Lubac, Kopuła Świętego Piotra
Marcin Karas, Doczesny mesjanizm Teilharda de Chardin
Rafał Łętocha, Mit i religia. Chrześcijańskie i „pogańskie” korzenie idei Legionu św. Michała Archanioła

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Krzysztof Tyszka, Tadeusz hrabia Dzieduszycki – technomesjanista
Tadeusz Dzieduszycki, Generale Warszawy – burza cywilizacji zadaniem na dziś

ANTYKWARIAT
Jerzy Ziemacki, Rzeczpospolita duchów

RECENZJE I POLEMIKI
Michał Piekarski, Przywłaszczenie, przebóstwienie i umiłowanie
Jan Skoczyński, „Kultura” paryska – siedlisko filozofów
Karolina Bartkowiak, Misterne struktury