English

  Kronos 2 (29)/2014

  PREZENTACJE
  Rafał Tichy, Od hermeneutyki do historiozofii
  Joachim z Fiore, Księga o zgodności Starego i Nowego Testamentu
  Joachim z Fiore, Wprowadzenie do Apokalipsy
  Joachim z Fiore, Wykład Apokalipsy
  Joachim z Fiore, Psalterium o dziesięciu strunach
  Joachim z Fiore, O siedmiu pieczęciach
  Joachim z Fiore, List do Wielebnego Opata z Valdony
  Joachim z Fiore, List do wszystkich wiernych
  Przepowiednia znaleziona przez brata Gerarda z Zakonu Braci Mniejszych
  Bernard McGinn, Symbolizm w myśli Joachima z Fiore
  Matthias Riedl, Mesjasz zbiorowy. Konstytucja społeczeństwa przyszłości według Joachima z Fiore
  Jan Grzeszczak, Głos teologa w sprawach średniowiecznej polityki

  ESEJE
  Ernest Renan, Joachim z Fiore i wieczna Ewangelia
  Piotr Napiwodzki, Nowożytność jako tryumf joachimizmu
  Ernst Bloch, Joachim z Fiore, trzecia Ewangelia i jej Królestwo
  Piotr Graczyk, Ernst Bloch i dwa mity antropogenezy
  Paweł Grad, W imię ojca. Tomistyczna krytyka joachimizmu
  Herbert Grundmann, Sacerdotium – regnum – studium. O pozycji nauki w XIII wieku
  Henri de Lubac, Kopuła Świętego Piotra
  Marcin Karas, Doczesny mesjanizm Teilharda de Chardin
  Rafał Łętocha, Mit i religia. Chrześcijańskie i „pogańskie” korzenie idei Legionu św. Michała Archanioła

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Krzysztof Tyszka, Tadeusz hrabia Dzieduszycki – technomesjanista
  Tadeusz Dzieduszycki, Generale Warszawy – burza cywilizacji zadaniem na dziś

  ANTYKWARIAT
  Jerzy Ziemacki, Rzeczpospolita duchów

  RECENZJE I POLEMIKI
  Michał Piekarski, Przywłaszczenie, przebóstwienie i umiłowanie
  Jan Skoczyński, „Kultura” paryska – siedlisko filozofów
  Karolina Bartkowiak, Misterne struktury