English

  Kronos 2 (21)/2012

  Kronos21
  2/2012
  ATENY I JEROZOLIMA
  projekt okładki:
  Hanna Haska
  PREZENTACJE
  Platon, Epinomis
  Andrzej Serafin, Ostatnie słowo Platona
  Joanna Komorowska, Nocne marzenie o phronesis albo tęsknota za porządkiem

  ESEJE
  Leo Strauss, Wykłady o Polityce Arystotelesa
  Leo Strauss, Jerozolima i Ateny. Kilka wstępnych uwag
  Leo Strauss, Twierdzenie Majmonidesa o nauce politycznej
  Leo Strauss, Jak Alfarabi czytał Prawa Platona
  Leo Strauss, Pisma żydowskie Hermanna Cohena
  Franz Rosenzweig, Zmiana frontów
  Jacob Klein, Leo Strauss, Wyjaśnienia
  Hans -Georg Gadamer, Ernest L. Fortin, Gdy rozmowa schodziła na filozofię, natychmiast zmieniał temat. Wspomnienie o Leo Straussie
  Piotr Nowak, Klasa Heideggera
  Ryszard Legutko, Sokrates
  Jan Tokarski, Gdy rzeka jest nieruchoma, a brzegi drżą i falują
  Andrzej Leder, Śmierć i pragnienie. Debata Leo Straussa i Alexandre’a Kojève’a na temat tyranii

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Michał Otorowski, Filozofi a antysalonu. Ksiądz Stanisław Chołoniewski między Josephem de Maistre’em i Janem Potockim
  Stanisław Chołoniewski, O potędze niektórych słów

  ANTYKWARIAT
  Nathan Tarcov, Thomas L. Pangle, Leo Strauss i historia filozofii politycznej

  RECENZJE I POLEMIKI
  Paulina Sosnowska, O dwóch książkach nienapisanych
  Barbara Markowska, Oświecenie: cicha rewolucja
  Jan Tokarski, Na proscenium rewolucyjnego teatru
  Aleksander Temkin, Więcej kata!