English

  Kronos 1 (64)/2023

  Kronos64
  1/2023
  RYMKIEWICZ
  projekt okładki:
  Krzysztof Gierałtowski
  PREZENTACJE
  Jakub VI & I Stuart, O prawdziwym prawie suwerennych monarchii, czyli o wzajemnych i obustronnych powinnościach między suwerennym królem a jego przyrodzonymi
  Robert Parsons, Debata na temat przyszłego dziedziczenia korony angielskiej
  George Buchanan, Dialog o prawie królowania u Szkotów
  Stephanus Junius Brutus Celta, Vindiciae contra tyrannos: Obrona wolności przeciw tyranom albo o prawomocnej władzy władcy nad ludem i ludu nad władcą
  Jakub VI & I Stuart, Mowa w Izbie Gwiaździstej z 20 czerwca 1616 roku
  Martyna Mirecka, Król, wspólnota, prawo – w poszukiwaniu suwerena
  Maciej Wilmanowicz, Przekroczyć prawo – myśl polityczno-prawna George’a Buchanana i Jakuba VI & I Stuarta

  ESEJE
  Krzysztof Rutkowski, Z Rymkiewiczem nad zakolem Marny
  Joanna Lichocka, Mandelsztam
  Piotr Nowak, Odzyskiwanie pamięci
  Mieszko Wandowicz, Rzeźwość i rzewność, czyli adnotacja z antropologii i historiozofii

  LITERATURA
  Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy, wróżby, sny polskie w Paryżu wiosną 1985 [I]
  Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy, wróżby, sny polskie w Paryżu wiosną 1985 [II]
  Jarosław Marek Rymkiewicz, Manet [Rozmowy, wróżby, sny polskie w Paryżu wiosną 1985. III
  Jarosław Marek Rymkiewicz, Trzy fragmenty z nienapisanej książki o Maurycym Mochnackim
  Jarosław Marek Rymkiewicz, Kilka słów o wolności
  Jarosław Marek Rymkiewicz, Jeszcze dwa oktostychy
  Jarosław Marek Rymkiewicz, Księżyc jak zając

  ANTYKWARIAT
  Mikołaj Sokołowski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu. Recenzja po pół wieku

  RECENZJE I POLEMIKI
  Szymon Wróbel, Zwrot ku sobie. Na marginesach książki Cezarego Rudnickiego zatytułowanej Etyka przeciwko moralności. Foucaultowskie studia nad starożytnością i wczesnym średniowieczem