English

  Kronos 1 (56)/2021

  Kronos56
  1/2021
  John Stuart Mill
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  John Stuart Mill, O doskonaleniu się
  John Stuart Mill, Cywilizacja
  John Stuart Mill, Użyteczność wiedzy
  John Stuart Mill, O konserwatywnych i liberalnych poetach
  John Stuart Mill, Wpływ arystokracji
  John Stuart Mill, O demokracji
  John Stuart Mill, Stare i nowe instytucje
  John Stuart Mill, Moralność publiczna i prywatna
  John Stuart Mill, Prawo o zniesławieniu a wolność prasy
  John Stuart Mill, Harriet Taylor Mill, O karze
  John Stuart Mill, Wczesne listy o wolnej dyskusji
  John Stuart Mill, O wartości moralnej romansu
  John Stuart Mill, O małżeństwie
  John Stuart Mill, Kwestia murzyńska
  John Stuart Mill, Spór w Ameryce
  John Stuart Mill, O stabilności społecznej

  ESEJE
  Zbigniew Janowski, Liberalizm i nowe opium intelektualistów
  Ryszard Legutko, John Stuart Mill a liberalizm
  Nicholas Capaldi, Mill i socjalizm
  Szymon Wróbel, Utylitaryzm albo zasada rozkoszy jako przymus
  Agnieszka Nogal, Demos jako podmiot demokracji w ujęciu Johna Stuarta Milla
  Piotr Bartula, Odpowiedź do ankiety o aktualności Johna Stuarta Milla
  Bronisław Świderski, Dlaczego Marcel Reich -Ranicki nie pomógł Christianowi Skrzyposzkowi?

  LITERATURA
  Giacomo Leopardi, Do samego siebie

  ZARAZA
  Sylvain Piron, Zmierz ekonomicznych bożyszcz

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Stanisław Pieróg, Byt i najogólniejsze ideały życiowe. Kilka uwag o filozofi i praktycznej Bolesława Prusa
  Bolesław Prus, O ideale doskonałości

  ANTYKWARIAT
  Leszek Kołakowski, Jak dobrym chrześcijaninem był Kartezjusz?

  RECENZJE I POLEMIKI
  Richard M. Reinsch II, Dlaczego potrzebujemy wolności arystokratów?
  Agnieszka Tarnowska, O pewnej stałej dyspozycji demokracji
  Agnieszka Papieska, Wykolejony geniusz Rameau
  Olga Śmiechowicz, Wyklęty bladerunner