English

Kronos 1 (52)/2020

Kronos52
1/2020
Nietzsche / Rilke
projekt okładki:
Bolesław Biegas
PREZENTACJE
Friedrich Nietzsche, Pisma wczesne

Moje życie (lipiec – sierpień 1864)
Z mojego życia
Dzieciństwo narodów
Jak należy objaśnić powiedzenie Goethego: „Przysłowie to narodów wierne opisanie, / Najpierw jednak w nich musi mieć swoje mieszkanie”
Fatum i historia. Rozmyślania
W jakiej mierze podlega ograniczeniu zasada, zgodnie z którą o zmarłych wolno mówić tylko dobrze
O chrześcijaństwie
Myśli o chrześcijaństwie
O życiu Jezusa
W kwestii nauki o zmartwychwstaniu
Wolność woli i fatum
O patosie prawdy
Czy zawistnik może być kiedykolwiek szczęśliwy?
O nastrojach
Styl w pismach filozoficznych


ESEJE
Rainer Maria Rilke, Uwagi o Narodzinach tragedii Nietzschego
Walter Kaufmann, Nietzsche i Rilke
Erich Heller, Rilke i Nietzsche. Dyskurs nad myślą, wiarą i poezją
Andrzej Serafin, Wprowadzenie do Miłości Marii Magdaleny Rilkego
Rainer Maria Rilke, Miłość Marii Magdaleny
Rainer Maria Rilke, O Bogu. Dwa listy
Manfred Frank, Orfeusz Rilkego
D.H. Lawrence, O religijności
W.H. Auden, D.H. Lawrence
W.H. Auden, Rilke po angielsku
Piotr Nowak, „Nie jesteś Bogiem!” W.H. Auden o Rainerze Marii Rilkem

LITERATURA
Rainer Maria Rilke, Elegia ósma
Rainer Maria Rilke, Orfeusz, Eurydyka, Hermes
Rainer Maria Rilke, Z Sonetów do Orfeusza
Rainer Maria Rilke, Hiszpańska tancerka

ZARAZA
Bronisław Świderski, Dziennik czasu zarazy 2020
Alain Badiou, O sytuacji epidemicznej

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Piotr Nowak, Apostoł Rilkego
Witold Hulewicz, Dwa dni u autora Księgi obrazów. Rozmowa z Rainerem Marią Rilke
Witold Hulewicz, Rilke i „Rzeczpospolita”
Rainer Maria Rilke, List do Ottona Picka
Rainer Maria Rilke, Listy do Witolda Hulewicza

ANTYKWARIAT
Paweł Rzewuski, Św. Tomasz okiem dzisiejszego tłumacza

RECENZJE I POLEMIKI
Olga Śmiechowicz, Nim świat nas wyprzedzi: „niech się z początkiem życia zrówna meta”