English

  Kronos 1 (52)/2020

  Kronos52
  1/2020
  Nietzsche / Rilke
  projekt okładki:
  Bolesław Biegas
  PREZENTACJE
  Friedrich Nietzsche, Pisma wczesne

  Moje życie (lipiec – sierpień 1864)
  Z mojego życia
  Dzieciństwo narodów
  Jak należy objaśnić powiedzenie Goethego: „Przysłowie to narodów wierne opisanie, / Najpierw jednak w nich musi mieć swoje mieszkanie”
  Fatum i historia. Rozmyślania
  W jakiej mierze podlega ograniczeniu zasada, zgodnie z którą o zmarłych wolno mówić tylko dobrze
  O chrześcijaństwie
  Myśli o chrześcijaństwie
  O życiu Jezusa
  W kwestii nauki o zmartwychwstaniu
  Wolność woli i fatum
  O patosie prawdy
  Czy zawistnik może być kiedykolwiek szczęśliwy?
  O nastrojach
  Styl w pismach filozoficznych


  ESEJE
  Rainer Maria Rilke, Uwagi o Narodzinach tragedii Nietzschego
  Walter Kaufmann, Nietzsche i Rilke
  Erich Heller, Rilke i Nietzsche. Dyskurs nad myślą, wiarą i poezją
  Andrzej Serafin, Wprowadzenie do Miłości Marii Magdaleny Rilkego
  Rainer Maria Rilke, Miłość Marii Magdaleny
  Rainer Maria Rilke, O Bogu. Dwa listy
  Manfred Frank, Orfeusz Rilkego
  D.H. Lawrence, O religijności
  W.H. Auden, D.H. Lawrence
  W.H. Auden, Rilke po angielsku
  Piotr Nowak, „Nie jesteś Bogiem!” W.H. Auden o Rainerze Marii Rilkem

  LITERATURA
  Rainer Maria Rilke, Elegia ósma
  Rainer Maria Rilke, Orfeusz, Eurydyka, Hermes
  Rainer Maria Rilke, Z Sonetów do Orfeusza
  Rainer Maria Rilke, Hiszpańska tancerka

  ZARAZA
  Bronisław Świderski, Dziennik czasu zarazy 2020
  Alain Badiou, O sytuacji epidemicznej

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Piotr Nowak, Apostoł Rilkego
  Witold Hulewicz, Dwa dni u autora Księgi obrazów. Rozmowa z Rainerem Marią Rilke
  Witold Hulewicz, Rilke i „Rzeczpospolita”
  Rainer Maria Rilke, List do Ottona Picka
  Rainer Maria Rilke, Listy do Witolda Hulewicza

  ANTYKWARIAT
  Paweł Rzewuski, Św. Tomasz okiem dzisiejszego tłumacza

  RECENZJE I POLEMIKI
  Olga Śmiechowicz, Nim świat nas wyprzedzi: „niech się z początkiem życia zrówna meta”