English

  Kronos 1-2 (9)/2009

  Kronos9
  1-2/2009
  POWRÓT SCHELLINGA
  PREZENTACJE
  Wawrzyniec Rymkiewicz, Baśń rozumu
  F.W.J. Schelling, Historyczno-krytyczne wprowadzenie do filozofii mitologii
  F.W.J. Schelling, Krótkie omówienie filozofii mitologii
  F.W.J. Schelling, Filozofia Objawienia
  Piotr Graczyk, Czaszka Yoricka, czyli proces mitologiczny jako historia
  Marcin Rychter, Iwan Kiriejewski: od lubomudria przez antykapitalizm do prawosławia
  Iwan W. Kiriejewski, Mowa Schellinga (1845)
  Wawrzyniec Rymkiewicz, Fundamentalny apokryf
  Timajos Lokryjczyk, O naturze i duszy świata

  ESEJE
  Jürgen Habermas, Absolut i historia
  Jean-François Courtine, Schelling i wypełnienie metafizyki
  Aleksander M. Skabiczewski, O rozwoju postępowych idei w naszym społeczeństwie
  Sergiusz Bułgakow, Filozofia gospodarki
  F. Scott Scribner, Bluźnierczy monolog
  Alberto Toscano, Fanatyzm i wytwarzanie
  Piotr Nowak, „W początce ćmy były na twarzy przepaści…”
  Maciej Kropiwnicki, Drugie życie Lacana

  LEKCJA INTERPRETACJI: Św. Paweł
  Łukasz Musiał
  Tomasz Rosiński
  Arkadiusz Żychliński
  Urszula Idziak
  Andrzej Leder
  Ewa Rzanna
  Tomasz Kozak

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Andrzej Wawrzynowicz, Ojcze nasz jako projekt praktycznej realizacji idei historiozofii Cieszkowskiego
  August Cieszkowski, Ojcze-Nasz

  RECENZJE I POLEMIKI
  Mikołaj Wiśniewski, Historia jako hrönir
  Ewa Rzanna, Niewytłumaczalny mechanizm zachwytu
  Tomasz Rosiński, Cuda Bułgakowa
  Andrzej Gniazdowski, Transcendentalczycy
  Zofia Rosińska, Bestseller kilku pokoleń…
  Piotr Graczyk, Historia przemocy po polsku. Odpowiedź Mateuszowi Wernerowi