English

  Idea prozy

  przełożyła i posłowiem opatrzyła Ewa Górniak Morgan
  komentarz Andrzej Serafin
  Miniatury Filozoficzne
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2018

  cena 35 zł (zamów)

  spis treści
  Idea prozy
  Giorgio Agamben

  Zapalam światło w ciemnym pokoju: oświetlony pokój z pewnością nie jest już ciemnym pokojem, utraciłem go na zawsze.


  To, czego mieć już nie mogę, co nieskończenie wymyka się wstecz, a zarazem wypycha mnie naprzód, jest już jedynie przedstawieniem języka, ciemnością zakładaną dla światła.


  Światło jest tylko dojściem ciemności do samej siebie.