English

Idea prozy

przełożyła i posłowiem opatrzyła Ewa Górniak Morgan
komentarz Andrzej Serafin
Miniatury Filozoficzne
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2018

cena 35 zł (zamów)

spis treści
Idea prozy
Giorgio Agamben

Zapalam światło w ciemnym pokoju: oświetlony pokój z pewnością nie jest już ciemnym pokojem, utraciłem go na zawsze.


To, czego mieć już nie mogę, co nieskończenie wymyka się wstecz, a zarazem wypycha mnie naprzód, jest już jedynie przedstawieniem języka, ciemnością zakładaną dla światła.


Światło jest tylko dojściem ciemności do samej siebie.