English

  Zderzenia

  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2018

  cena 35 zł (zamów)

  spis treści
  Zderzenia
  Jan Tokarski

  U Sofoklesa wiedza nie daje ani szczęścia, ani wolności. Prawda nie wyzwala, lecz pogrąża tych, którym została odsłonięta. Pokazuje, od czego człowiek nie może uciec; czemu nie zdoła się wyrwać – nieuchronność tego, kim się jest, bez względu na to, jak bardzo staramy się, by być kimś innym. To właśnie ta najgłębsza, wewnętrzna natura dochodzi do głosu w losach antycznych bohaterów. Świadomość konieczności jest gorzka i nie przynosi wyzwolenia. Nasza ślepo zapatrzona w wytwarzane przez siebie obrazy cywilizacja nie jest w stanie dostrzec tego, co z całą jasnością widzieli starożytni Grecy. Żeby ludzie mogli ocalić swoje człowieczeństwo, nie wszystko może być dla nich widoczne. Wyłupane oczy Edypa – oto oświecenie według antycznych Greków.


  Jan Tokarski (1981) – eseista, filozof. Redaktor kwartalnika „Kronos” i „Przeglądu Politycznego”; współpracownik „Kultury Liberalnej”. Wcześniej opublikował książki: Obecność zła. O filozofii Leszka Kołakowskiego (2016), Czas zwyrodniały (2014), Historie przyszłości. Wizje bolszewizmu w Rosji 1917–1921 (2012) oraz Neokonserwatyści a polityka USA w nowym wieku (2006). Mieszka w Warszawie.