English

    Apokalipsa

    przełożył Rafał Kuczyński
    posłowiem opatrzył Piotr Nowak
    Miniatury Filozoficzne
    Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
    Warszawa 2018

    cena 35 zł (zamów)

    spis treści
    Apokalipsa
    D.H. Lawrence

    Nic dziwnego, że poganie byli przerażeni "bezbożnym", chrześcijańskim pragnieniem zniszczenia wszechświata. Przerażeni byliby nawet Żydzi Starego Testamentu. Wszak w ich mniemaniu ziemia i gwiazdy, powołane w Wielkim Akcie Stworzenia przez Boga Wszechmogącego, były wieczne. Ale nie, ci zuchwali męczennicy muszą zobaczyć, jak to wszystko idzie z dymem.


    Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego