English

Apokalipsa

przełożył Rafał Kuczyński
posłowiem opatrzył Piotr Nowak
Miniatury Filozoficzne
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Warszawa 2018

cena 35 zł (zamów)

spis treści
Apokalipsa
D.H. Lawrence

Nic dziwnego, że poganie byli przerażeni "bezbożnym", chrześcijańskim pragnieniem zniszczenia wszechświata. Przerażeni byliby nawet Żydzi Starego Testamentu. Wszak w ich mniemaniu ziemia i gwiazdy, powołane w Wielkim Akcie Stworzenia przez Boga Wszechmogącego, były wieczne. Ale nie, ci zuchwali męczennicy muszą zobaczyć, jak to wszystko idzie z dymem.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego