English

  Apokalipsa

  przełożył Rafał Kuczyński
  posłowiem opatrzył Piotr Nowak
  Miniatury Filozoficzne
  Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Warszawa 2018

  cena 35 zł (zamów)

  spis treści
  Apokalipsa
  D.H. Lawrence

  Nic dziwnego, że poganie byli przerażeni "bezbożnym", chrześcijańskim pragnieniem zniszczenia wszechświata. Przerażeni byliby nawet Żydzi Starego Testamentu. Wszak w ich mniemaniu ziemia i gwiazdy, powołane w Wielkim Akcie Stworzenia przez Boga Wszechmogącego, były wieczne. Ale nie, ci zuchwali męczennicy muszą zobaczyć, jak to wszystko idzie z dymem.


  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego