English

Kronos 4 (23)/2012

Kronos23
4/2012
TEOLOGIA NIEMIECKA
projekt okładki:
Antoni Starowieyski
PREZENTACJE
Marcin Luter, Rozprawa przeciwko teologii scholastycznej
Marcin Luter, Przedmowa do pełnego wydania Teologii niemieckiej
Frankfurtczyk, Teologia niemiecka
Piotr Augustyniak, Theologia Deutsch – między Eckhartem i Lutrem
Christian Danz, Libertas christiana między panowaniem a służeniem. Marcin Luter o wolności ludzkiej
Marek A. Cichocki, Luter jako konserwatywny rewolucjonista

LEKCJA INTERPRETACJI – Teologia niemiecka
Lech Sokół, Nędza człowieka bez Boga według kilku fragmentów Teologii niemieckiej
Bronisław Świderski
Jan Andrzej Kłoczowski OP

ESEJE
Rudolf Bultmann, Karl Barth, Zmartwychwstanie umarłych
Karl Barth, Sprawiedliwość człowieka. Rz 2,1–29
Jowita Guja, List do Rzymian Karla Bartha – teologia radykalnie negatywna
Tadeusz Zatorski, „...stać się jak dzieci”. Franz Overbeck o apokaliptycznym przesłaniu Ewangelii
Martin Heidegger, Problem grzechu u Lutra
Andrzej Serafin, Luther redivivus. O młodym Heideggerze jako nowym Lutrze
Piotr Graczyk, Kierkegaard i odmowa komunikacji
Erik Peterson, Kierkegaard i teologia protestancka
Erik Peterson, Egzystencjalizm i teologia protestancka
Robert Pawlik, Kierkegaard i asceza katolicka. O szkicu Erika Petersona Kierkegaard i teologia protestancka
Paulina Sosnowska, Peterson – teologicznie zdyscyplinować filozofię
Michał Piekarski, Kapitalizm, protestantyzm i Trójca Święta
Karol Tarnowski, Transcendentalia?

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Anna Dziedzic, Ostateczna Reformacja, czyli Czerwona Religia Augustyna Wróblewskiego
Augustyn Wróblewski, Czerwona religia

ANTYKWARIAT
W.H. Auden, Søren Kierkegaard

RECENZJE I POLEMIKI
Hans Blumenberg, Historia i eschatologia
Bogna Kosmulska, Granice filozoficznej chrystologii
Joanna Sowa, Nowy Platon?
Krzysztof Rutkowski, Skutki picia z Sokratesem
Jan Tokarski, Wielość europejskiej jedności