English

  Kronos 4 (23)/2012

  Kronos23
  4/2012
  TEOLOGIA NIEMIECKA
  projekt okładki:
  Antoni Starowieyski
  PREZENTACJE
  Marcin Luter, Rozprawa przeciwko teologii scholastycznej
  Marcin Luter, Przedmowa do pełnego wydania Teologii niemieckiej
  Frankfurtczyk, Teologia niemiecka
  Piotr Augustyniak, Theologia Deutsch – między Eckhartem i Lutrem
  Christian Danz, Libertas christiana między panowaniem a służeniem. Marcin Luter o wolności ludzkiej
  Marek A. Cichocki, Luter jako konserwatywny rewolucjonista

  LEKCJA INTERPRETACJI – Teologia niemiecka
  Lech Sokół, Nędza człowieka bez Boga według kilku fragmentów Teologii niemieckiej
  Bronisław Świderski
  Jan Andrzej Kłoczowski OP

  ESEJE
  Rudolf Bultmann, Karl Barth, Zmartwychwstanie umarłych
  Karl Barth, Sprawiedliwość człowieka. Rz 2,1–29
  Jowita Guja, List do Rzymian Karla Bartha – teologia radykalnie negatywna
  Tadeusz Zatorski, „...stać się jak dzieci”. Franz Overbeck o apokaliptycznym przesłaniu Ewangelii
  Martin Heidegger, Problem grzechu u Lutra
  Andrzej Serafin, Luther redivivus. O młodym Heideggerze jako nowym Lutrze
  Piotr Graczyk, Kierkegaard i odmowa komunikacji
  Erik Peterson, Kierkegaard i teologia protestancka
  Erik Peterson, Egzystencjalizm i teologia protestancka
  Robert Pawlik, Kierkegaard i asceza katolicka. O szkicu Erika Petersona Kierkegaard i teologia protestancka
  Paulina Sosnowska, Peterson – teologicznie zdyscyplinować filozofię
  Michał Piekarski, Kapitalizm, protestantyzm i Trójca Święta
  Karol Tarnowski, Transcendentalia?

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Anna Dziedzic, Ostateczna Reformacja, czyli Czerwona Religia Augustyna Wróblewskiego
  Augustyn Wróblewski, Czerwona religia

  ANTYKWARIAT
  W.H. Auden, Søren Kierkegaard

  RECENZJE I POLEMIKI
  Hans Blumenberg, Historia i eschatologia
  Bogna Kosmulska, Granice filozoficznej chrystologii
  Joanna Sowa, Nowy Platon?
  Krzysztof Rutkowski, Skutki picia z Sokratesem
  Jan Tokarski, Wielość europejskiej jedności