English

  Kronos 4 (63)/2022

  Kronos63
  4/2022
  LEKCJA ŁACINY
  projekt okładki:
  Ferdinand Knab
  PREZENTACJE
  Matthew Arnold, Demokracja
  Matthew Arnold, Spinoza
  Matthew Arnold, Marek Aureliusz

  ESEJE
  Friedrich Nietzsche, Wprowadzenie do studium filologii klasycznej
  Virginia Woolf, O nieznajomości greki
  C.M. Bowra, Jedność Greków
  C.M. Bowra, Teologia Homera
  C.M. Bowra, Dramat filozofii
  C.M. Bowra, Od mitu do nauki
  E.R. Dodds, Ponowne odkrywanie klasyków
  Werner Jaeger, Filozofi a Platońska jako paideia
  Michał Bizoń, Platon, fi lozof wolności. Na marginesie Filozofii Platońskiej jako paidei Wernera Jaegera
  W.H. Auden, Porto i orzeszki nad Uwagami do definicji kultury T.S. Eliota
  W.H. Auden, Eliot o Eliocie. Poezja i teatr T.S. Eliota
  W.H. Auden, T.S. Eliot do tej pory. O Wierszach i sztukach wszystkich T.S. Eliota
  W.H. Auden, Eseje wybrane T.S. Eliota
  W.H. Auden, Pogawędka o T.S. Eliocie

  LITERATURA
  Maja de Lacoste, Wiersze

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Tadeusz Zieliński, Złoty wiek
  Piotr Nowak, Pierwszy Hellen polski

  ANTYKWARIAT
  Charles-Augustin Sainte-Beuve, Kto to jest klasyk?

  RECENZJE I POLEMIKI
  Piotr Nowak, Dymitriada
  Jacek Głażewski, Historia a wiedza naukowa
  Jerzy Ziemacki, Refleksje nad utraconym światem żydowskim