English

Kronos 4 (51)/2019

Kronos51
4/2019
Radykalne ubóstwo
projekt okładki:
Laura Makabresku
PREZENTACJE
Rafał Tichy, Ostateczne ubóstwo. Historia i historiozofia średniowiecznych spirytuałów
Piotr Olivi, Wykład reguły braci mniejszych
Piotr Olivi, Komentarz do Księgi Apokalipsy
Piotr Olivi, O czytaniu ksiąg filozofów
Piotr Olivi, List do brata R.
Piotr Olivi, List do synów Karola II Neapolitańskiego
Anioł Clareno, Kronika, czyli historia siedmiu utrapień zakonu braci mniejszych

ESEJE
Odkrywanie spirytuałów. Z Sylvainem Pironem rozmawia Rafał Tichy
Sylvain Piron, Doświadczenie podmiotowe według Piotra Oliviego
Luca Parisoli, Wkład szkoły franciszkańskiej w narodziny pojęcia wolności politycznej. Dane wyjściowe u Piotra Oliviego
Mateusz Stróżyński, Mistyka ubóstwa św. Anieli z Foligno i franciszkańscy spirytuałowie
Józef Majewski, Od potępienia do wspólnej modlitwy? Jakich relacji między religiami potrzebuje cywilizacja Zachodu

LITERATURA
Antoni Libera, Paul Celan, Fuga śmierci. Od tłumacza
Paul Celan, Fuga śmierci. Przekład Stanisława Jerzego Leca
Paul Celan, Fuga śmierci. Przekład Antoniego Libery
Emil Cioran, Spotkania z Paulem Celanem

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Jerzy Ziemacki, Odkrycie jaźni a powstawanie gatunków
Wincenty Lutosławski, Darwin i Słowacki

RECENZJE I POLEMIKI
Marek Blaszke, Voltaire na tropach ducha dziejów