English

  Kronos 4 (51)/2019

  Kronos51
  4/2019
  Radykalne ubóstwo
  projekt okładki:
  Laura Makabresku
  PREZENTACJE
  Rafał Tichy, Ostateczne ubóstwo. Historia i historiozofia średniowiecznych spirytuałów
  Piotr Olivi, Wykład reguły braci mniejszych
  Piotr Olivi, Komentarz do Księgi Apokalipsy
  Piotr Olivi, O czytaniu ksiąg filozofów
  Piotr Olivi, List do brata R.
  Piotr Olivi, List do synów Karola II Neapolitańskiego
  Anioł Clareno, Kronika, czyli historia siedmiu utrapień zakonu braci mniejszych

  ESEJE
  Odkrywanie spirytuałów. Z Sylvainem Pironem rozmawia Rafał Tichy
  Sylvain Piron, Doświadczenie podmiotowe według Piotra Oliviego
  Luca Parisoli, Wkład szkoły franciszkańskiej w narodziny pojęcia wolności politycznej. Dane wyjściowe u Piotra Oliviego
  Mateusz Stróżyński, Mistyka ubóstwa św. Anieli z Foligno i franciszkańscy spirytuałowie
  Józef Majewski, Od potępienia do wspólnej modlitwy? Jakich relacji między religiami potrzebuje cywilizacja Zachodu

  LITERATURA
  Antoni Libera, Paul Celan, Fuga śmierci. Od tłumacza
  Paul Celan, Fuga śmierci. Przekład Stanisława Jerzego Leca
  Paul Celan, Fuga śmierci. Przekład Antoniego Libery
  Emil Cioran, Spotkania z Paulem Celanem

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Jerzy Ziemacki, Odkrycie jaźni a powstawanie gatunków
  Wincenty Lutosławski, Darwin i Słowacki

  RECENZJE I POLEMIKI
  Marek Blaszke, Voltaire na tropach ducha dziejów