English

KRONOS 4 (47)/2018

Kronos47
4/2018
Sztuka pod dyktaturą
projekt okładki:
Tomasz Bardamu
PREZENTACJE
Gustaw Szpiet, Komentarz do Makbeta
Gustaw Szpiet, Komentarz do Otella
Tatiana Szczedrina, Gustaw Szpiet i krąg szekspirowski

ESEJE
Friedrich Gundolf, Shakespeare i duch niemiecki
Łukasz Musiał, Gundolf i duch niemiecki
Walter Benjamin, Uwaga o Gundolfie: Goethe
Wilhelm Hortmann, Shakespeare w Trzeciej Rzeszy (1933–1945)
Gottfried Benn, Powitanie Marinettiego
Jacek Bartyzel, Ład organiczny, porządek kolejności i monarchia prawowita w dramatach Williama Shakespeare’a
Boris Groys, Kształcenie mas: sztuka realizmu socjalistycznego
Boris Groys, Los sztuki w epoce terroru
Boris Groys, Ciało herosa. Teoria sztuki Adolfa Hitlera

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Piotr Nowak, Waldorff czy Walldorf?
Jerzy Walldorf, Sztuka pod dyktaturą

ANTYKWARIAT
Jakub Wolak, Prorok na ruinie

RECENZJE I POLEMIKI
Jacek Aleksander Prokopski, Cóż po ziemi, skoro liczy się tylko niebo? Cóż po niebie, skoro liczy się tylko ziemia?
Jan Tokarski, Bóg jest miarą wszystkiego