English

  Kronos 4 (31)/2014

  Kronos31
  4/2014
  HEGEL NEOKOLONIALIZM BIOPOLITYKA
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Alexandre Kojève, Kolonializm z perspektywy europejskiej
  Alexandre Kojève, Carl Schmitt, Korespondencja
  Alexandre Kojève, Moskwa. Sierpień 1957 roku

  ESEJE
  Piotr Graczyk, Boska komedia nowoczesności
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady jenajskie. Filozofia ducha
  Alexandre Koyré, Hegel w Jenie
  Alexandre Kojève, Hegel, Marks i chrześcijaństwo
  Alexandre Kojève, Kartezjusz i Budda
  Walerij Gubin, G.W.F. Hegel w rosyjskiej historii i kulturze
  Jacob Taubes, Hegel
  Waldemar Bulira, Biopolityka ponowoczesności: casus Ágnes Heller i Ferenca Fehéra
  Ágnes Heller, Ferenc Fehér, Nowoczesność i ciało
  Ágnes Heller, Czy biopolityka zmieniła pojęcie polityczności?
  Susanne Lettow, Biofilozofie. Filozoficzne strategie i polityczno-etyczne kształtowanie bionauk
  Jan P. Hudzik, Filozofia polityczna – o najnowszej historii pychy, zagubienia i praktycznego działania

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Henryk Głębocki, Prawda o Rosji hrabiego Adama Gurowskiego, czyli anatomia, fizjologia i patologia Historii
  Adam Gurowski, Prawda o Rosji i o buncie polskich prowincji

  ANTYKWARIAT
  Artur Rodziewicz, Prowincjusz na skrzyżowaniu

  RECENZJE I POLEMIKI
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, O trzecim tomie pism Jacobiego
  Wojciech Kunicki, Instrukcja dehumanizacji i uprzedmiotowienia
  Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Odrodzenie w upadku
  Piotr Skalski, Byt i wydarzenie
  Aleksander Temkin, Ślinomyślenie. Parę słów o warsztacie W. Rozanowa