English

  Kronos 4 (27)/2013

  Kronos27
  4/2013
  FINIS CHRISTIANISMI
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Tadeusz Zatorski, Po co nam Overbeck?
  Franz Overbeck, O początkach monastycyzmu
  Martin Henry, Czy teologia ma przyszłość w nowoczesnym świecie?
  Arie Nabrings, Teologia między mitem a refleksją. Diagnoza Franza Overbecka
  Andreas Urs Sommer, Thomas Mann i Franz Overbeck

  ESEJE
  Walter Friedrich Otto, Istota Bogów. Duch i postać
  Piotr Augustyniak, Walter F. Otto, czyli greckimi oczami na Boskość
  Dawid Nowakowski, Prisca theologia i jej znaczenie w metafizycznym systemie Marsilia Ficina
  Carl Schmitt, Dyktatura (fragmenty)
  Paul A. Rahe, Carl Schmitt i jego krytycy
  Michał Herer, Przyjemność czy pragnienie?
  Magdalena Saganiak, Wobec nihilizmu Mateusza Wernera – od negacji do entropii. Głos w dyskusji
  Bronisław Świderski, Gombrowicz i Kierkegaard

  PRZEZNACZENIE UNIWERSYTETU
  Zofia Zarębianka, Zagrożona tożsamość. O przemianach uniwersytetu w świetle reformy szkolnictwa wyższego
  Lech Trzcionkowski, Kilka uwag na temat kryzysu humanistyki
  Dziękuję ci, Albanio, że istniejesz. Rozmowa z Włodzimierzem Lengauerem
  Wojciech Engelking, Zmęczone książątko
  Piotr Nowak, Odpowiedź na ankietę programową dla szkolnictwa wyższego i humanistyki
  Ewa Atanassow, Demokracja i edukacja: przy okrągłym stole
  Thomas Bartscherer, Nasz przyjaciel Nietzsche albo trudne czasy dla kształcenia ogólnego
  Adam Davis, O demokracji, kształceniu, Whitmanie oraz rządzie, a także o narodzie zaangażowanych czytelników
  Alan S. Kahan, Tocqueville a wykształcenie ogólne
  Ewa Atanassow, Poza granice użyteczności? Wykształcenie ogólne a wychowanie do wolności
  Peter Hajnal, Thomas Nørgaard, Studia nad wartościami a cnota obywatelska w demokracji

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Anna Dziedzic, Maurycy Straszewski i religia wiecznego powrotu
  Maurycy Straszewski, Fryderyk Nietzsche i jego znaczenie w ruchu umysłowym współczesnym

  ANTYKWARIAT
  Edna Brocke, "Duża Hannah" - moja ciotka

  RECENZJE I POLEMIKI
  Piotr Graczyk, O komunizmie, tradycji i potworności
  Mikołaj Rakusa -Suszczewski, Filozofia w polu walki
  Krzysztof Tyszka, Wezyr w stahlhelmie