English

  Kronos 4 (19)/2011

  Kronos19
  4/2011
  ORFEUSZ / HÖLDERLIN
  PREZENTACJE
  Katarzyna Kołakowska, Papirus z Derveni: nowe edycje, nowe tłumaczenia
  Karolina Sekita, Złote tabliczki orfickie
  Krzysztof Bielawski, Orficki Dionizos. Kilka fragmentów
  Ewa Osek, Orfickie jajo, androgyn i Apion z Aleksandrii
  Pseudo-Klemens, Homiliae VI, 1–16
  Rufin z Akwilei, Recognitiones X 17–20.30–34
  Krzysztof Bielawski, Orfizm? Ale o co chodzi?
  W.K.C Guthrie, Orfeusz i religia starożytnych Greków
  Walter Burkert, Orfizm i misteria bachiczne. Nowe świadectwa i stare problemy z interpretacją
  Fritz Graf, Orfeusz: poeta pośród ludzi

  ESEJE
  Maurice Blanchot, Święte słowo Hölderlina
  Philippe Lacoue -Labarthe, Hölderlin i Grecy
  Jacques Taminiaux, Nostalgia za Grecją u zarania niemieckiego klasycyzmu
  Piotr Augustyniak, Fedon i „inna nowoczesność”.
  Michał Piekarski, Dwa prawa. O dialektyczności języka w Platońskim Gorgiaszu
  Szymon Wróbel, Trzy hipotezy Fryderyka Nietzschego na temat powstania chóru tragicznego
  Piotr Nowak, Nicość i nieobecność

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Anna Dziedzic, Wincenty Lutosławski i idealizm Platona
  Wincenty Lutosławski, Platon jako twórca idealizmu

  ANTYKWARIAT
  Andrzej Bańkowski, Skąd się wzięła etymologia i dokąd zmierza
  Wawrzyniec Rymkiewicz, Nauczyciel języka polskiego

  RECENZJE I POLEMIKI
  Emilia Żybert-Pruchnicka, Debaty nad orfizmem
  Przemysław Biernat, Drugie życie orfizmu
  Tomasz Burek, Renata Lis i fenomen Flauberta
  Łukasz Tischner, Miłosza spór z solipsyzmem