English

  Kronos 3 (62)/2022

  Kronos62
  3/2022
  LEWICA HEGLOWSKA
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Bruno Bauer, Mity na temat Hegla
  Bruno Bauer, Trąba Sądu Ostatecznego nad Heglem ateistą i antychrystem
  Światosław Florian Nowicki, Trąba Sądu Ostatecznego nad Heglem ateistą i antychrystem – komentarz tłumacza
  Bruno Bauer, Chrześcijaństwo obnażone. Wspomnienie wieku XVIII i przyczynek do kryzysu XIX
  Bruno Bauer, Rodzaj i masa
  Ludwig Feuerbach, Różnica między pogańską a chrześcijańską deifikacją człowieka
  Ludwig Feuerbach, Dziwne wypowiedzi Lutra z komentarzami
  David Friedrich Strauss, Stara i nowa wiara

  ESEJE
  Siergiej Bułgakow, Religia człowieka ubóstwionego w rewolucji rosyjskiej
  Ernst Benz, Nietzsche i Bruno Bauer
  Szymon Wróbel, Psychoanaliza bez impulsu totalizacji. Adorno wobec przesady, losu i podmiotowości kompulsywnej

  LITERATURA
  Thomas Hardy, Pogrzeb Boga
  Bronisław Świderski, Miłość na starość. Powieść (Rozdział VI)

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Konrad Wyszkowski, Z powrotem do Trentowskiego!
  Bronisław Trentowski, Myślini. Przedsłowie

  ANTYKWARIAT
  Jakub Wolak, Krytyka źródeł przeciw krytyce krytyki. Karol Marks i jego profesor teologii biblijnej

  RECENZJE I POLEMIKI
  Stanisław Pieróg, Filozofowie trzech Polsk, trzech wojen i dwóch totalitaryzmów
  Konrad Wyszkowski, Panowie, niewolnicy i historia powszechna