English

  Kronos 3 (53)/2020

  Kronos54
  3/2020
  Luter
  projekt okładki:
  fot. Bronisław Kupiec
  PREZENTACJE
  Marcin Luter, Dysputa heidelberska
  Marcin Luter, Czy zdanie „Słowo ciałem się stało” jest prawdziwe z filozoficznego punktu widzenia?
  Marcin Luter, Dysputa o człowieku
  Martin Heiegger, Seminarium na temat Dysputy o człowieku Lutra

  ESEJE
  Reiner Schürmann, Wizyta u Heideggera
  Reiner Schürmann, Luter: źródło nowożytnej samoświadomości
  Søren Kierkegaard, Dzienniki. Fragmenty o Lutrze
  Henry Corbin, Philosophia crucis
  Andreas Urs Sommer, Sztuka samodzielnego myślenia

  LITERATURA
  Bronisław Świderski, Czy literatura syci? O noweli Karen Blixen
  Bronisław Świderski, Miłość na starość. Powieść

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Leszek Kołakowski, Człowiek, który stworzył nowoczesność

  ANTYKWARIAT
  Piotr Nowak, Śmierć nadchodzi z Niemiec

  RECENZJE I POLEMIKI
  Jan Tokarski, Po przeżyciu