English

Kronos 3 (50)/2019

Kronos50
3/2019
Florenski
projekt okładki:
Stanisław Witkiewicz
PREZENTACJE
Paweł Florenski, Nawarstwienia kultury egejskiej
Paweł Florenski, O realizmie
Paweł Florenski, Komentarz do okładki
Paweł Florenski, Przedmowa do książki Niny Jakowlewny Simonowicz-Jefimowej Zapiski pietruszecznika
Paweł Florenski, Symbolika marzeń sennych
Paweł Florenski, Powiązanie bycia. Wpływ przeżyć duchowych na fizjologię i odwrotnie – zewnętrznych stanów ciała na duszę
Paweł Florenski, Wnioski
Paweł Florenski, Hamlet

ESEJE
Siergiej Obolenski, Sofiologia i mariologia Pawła Florenskiego
Rafał Kuczyński, Perspektywa wyboru. Erwin Panofsky, Paweł Florenski
Paulina Sury, Szkic z historii rosyjskiego szekspiryzmu. Przekłady i krytyka
Benjamin Fondane, Spotkania z Lwem Szestowem
Leszek Augustyn, O zbyt konsekwentnym głoszeniu dobra (Lew Szestow i Lew Tołstoj)

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Mickiewiczolog z patriotyzmu. O Kazimierzu Mężyńskim z Andrzejem Mężyńskim rozmawia Zuzanna Kiwerska
Kazimierz Mężyński, Rosja w wykładach paryskich Mickiewicza

ANTYKWARIAT
Nikołaj Bierdiajew, Prawosławie stylizowane (ojciec Paweł Florenski)

RECENZJE I POLEMIKI
Tomasz Herbich, Schyłek żywiołu lirycznego
Janusz Dobieszewski, Mesjanizm wczoraj i dziś
Artur Grabowski, O duchu wątłym i o duchu krzepkim – terapia rumuńska
Justyna Hanna Orzeł, O starości na nowo
Leszek Augustyn, Filozofi a praktyczna i świat polityki
Bronisław Świderski, Czy rasista może być geniuszem?
Michał Nawrocki, Umieranie, czyli prawie wszystko
Jan Bińczycki, Aporia zamiast pomnika