English

  Kronos 3 (50)/2019

  Kronos50
  3/2019
  Florenski
  projekt okładki:
  Stanisław Witkiewicz
  PREZENTACJE
  Paweł Florenski, Nawarstwienia kultury egejskiej
  Paweł Florenski, O realizmie
  Paweł Florenski, Komentarz do okładki
  Paweł Florenski, Przedmowa do książki Niny Jakowlewny Simonowicz-Jefimowej Zapiski pietruszecznika
  Paweł Florenski, Symbolika marzeń sennych
  Paweł Florenski, Powiązanie bycia. Wpływ przeżyć duchowych na fizjologię i odwrotnie – zewnętrznych stanów ciała na duszę
  Paweł Florenski, Wnioski
  Paweł Florenski, Hamlet

  ESEJE
  Siergiej Obolenski, Sofiologia i mariologia Pawła Florenskiego
  Rafał Kuczyński, Perspektywa wyboru. Erwin Panofsky, Paweł Florenski
  Paulina Sury, Szkic z historii rosyjskiego szekspiryzmu. Przekłady i krytyka
  Benjamin Fondane, Spotkania z Lwem Szestowem
  Leszek Augustyn, O zbyt konsekwentnym głoszeniu dobra (Lew Szestow i Lew Tołstoj)

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Mickiewiczolog z patriotyzmu. O Kazimierzu Mężyńskim z Andrzejem Mężyńskim rozmawia Zuzanna Kiwerska
  Kazimierz Mężyński, Rosja w wykładach paryskich Mickiewicza

  ANTYKWARIAT
  Nikołaj Bierdiajew, Prawosławie stylizowane (ojciec Paweł Florenski)

  RECENZJE I POLEMIKI
  Tomasz Herbich, Schyłek żywiołu lirycznego
  Janusz Dobieszewski, Mesjanizm wczoraj i dziś
  Artur Grabowski, O duchu wątłym i o duchu krzepkim – terapia rumuńska
  Justyna Hanna Orzeł, O starości na nowo
  Leszek Augustyn, Filozofi a praktyczna i świat polityki
  Bronisław Świderski, Czy rasista może być geniuszem?
  Michał Nawrocki, Umieranie, czyli prawie wszystko
  Jan Bińczycki, Aporia zamiast pomnika