English

KRONOS 3 (46)/2018

Kronos46
3/2018
Arystoteles w kontuszu
projekt okładki:
Tomasz Bardamu
PREZENTACJE
Marian Skrzypek, Repninowski sejm (1767–1768) i początki konfederacji barskiej
Marian Skrzypek, Józef Wybicki – konfederat barski i roussoista
Józef Wybicki, Manifest mój
Marian Skrzypek, Sprawa biskupa Kajetana Sołtyka
Kajetan Sołtyk, Mowa biskupa krakowskiego w sejmie 13 października 1767 roku przeciw aktowi limity i pełnomocnictwa, jaki zaproponowano
Marian Skrzypek, Nawrócenie prymasa Gabriela Podoskiego
Gabriel Podoski, Rozważania polityczne o obecnym stanie Polski na dzień 1 sierpnia i projekt powszechnej ugody wysłany do dworu rosyjskiego 15 września 1768 roku
Marian Skrzypek, Demokrata Rousseau i sarmata Wielhorski, czyli dialog między dwoma republikanami
Michał Wielhorski, Esej o obyczajach i charakterze Polaków
Michał Wielhorski, Obraz polskiego rządu
Marian Skrzypek, Listy Rousseau do Wielhorskiego
Marian Skrzypek, Rousseau, Mickiewicz i kult męczenników konfederacji barskiej

ESEJE
Marek Blaszke, Mably’ego projekt reform ustrojowych dla Polski na użytek konfederacji barskiej
Piotr Skowroński, Ani z twarzą, ani z tarczą. Kilka słów o wyrzekaniu się konfederacji barskiej
Andrzej Wawrzynowicz, U źródeł mesjanistycznej rewitalizacji ideologii konfederacji barskiej. Przypadek Mochnackiego
Maurycy Mochnacki, [Konfederacja barska]

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Damian Włodzimierz Makuch, Przeciwko pozorom rozumu. Eleonora Ziemięcka i opozycje myśli nowoczesnej
Eleonora Ziemięcka, Myśli o filozofii
Eleonora Ziemięcka, Rozbiór kursów o literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza

ANTYKWARIAT
Piotr Nowak, Syn wolności

RECENZJE I POLEMIKI
Paweł Rzewuski, O mrocznym opus magnum Herlinga-Grudzińskiego na nowo