English

  KRONOS 3 (46)/2018

  Kronos46
  3/2018
  Arystoteles w kontuszu
  projekt okładki:
  Tomasz Bardamu
  PREZENTACJE
  Marian Skrzypek, Repninowski sejm (1767–1768) i początki konfederacji barskiej
  Marian Skrzypek, Józef Wybicki – konfederat barski i roussoista
  Józef Wybicki, Manifest mój
  Marian Skrzypek, Sprawa biskupa Kajetana Sołtyka
  Kajetan Sołtyk, Mowa biskupa krakowskiego w sejmie 13 października 1767 roku przeciw aktowi limity i pełnomocnictwa, jaki zaproponowano
  Marian Skrzypek, Nawrócenie prymasa Gabriela Podoskiego
  Gabriel Podoski, Rozważania polityczne o obecnym stanie Polski na dzień 1 sierpnia i projekt powszechnej ugody wysłany do dworu rosyjskiego 15 września 1768 roku
  Marian Skrzypek, Demokrata Rousseau i sarmata Wielhorski, czyli dialog między dwoma republikanami
  Michał Wielhorski, Esej o obyczajach i charakterze Polaków
  Michał Wielhorski, Obraz polskiego rządu
  Marian Skrzypek, Listy Rousseau do Wielhorskiego
  Marian Skrzypek, Rousseau, Mickiewicz i kult męczenników konfederacji barskiej

  ESEJE
  Marek Blaszke, Mably’ego projekt reform ustrojowych dla Polski na użytek konfederacji barskiej
  Piotr Skowroński, Ani z twarzą, ani z tarczą. Kilka słów o wyrzekaniu się konfederacji barskiej
  Andrzej Wawrzynowicz, U źródeł mesjanistycznej rewitalizacji ideologii konfederacji barskiej. Przypadek Mochnackiego
  Maurycy Mochnacki, [Konfederacja barska]

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Damian Włodzimierz Makuch, Przeciwko pozorom rozumu. Eleonora Ziemięcka i opozycje myśli nowoczesnej
  Eleonora Ziemięcka, Myśli o filozofii
  Eleonora Ziemięcka, Rozbiór kursów o literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza

  ANTYKWARIAT
  Piotr Nowak, Syn wolności

  RECENZJE I POLEMIKI
  Paweł Rzewuski, O mrocznym opus magnum Herlinga-Grudzińskiego na nowo