English

  Kronos 3 (34)/2015

  Kronos34
  3/2015
  ODBUDOWA NOWOCZESNOŚCI
  projekt okładki:
  Jakub Woynarowski
  PREZENTACJE
  Jarosław Suchan, Atlas nowoczesności
  Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku

  LEKCJA INTERPRETACJI
  Piotr Graczyk, Sala Neoplastyczna w Łodzi
  Jakub Woynarowski, Taksydermia
  Marek Chlanda, Uwagi na temat Sali Neoplastycznej
  Piotr Bosacki, Krótko o unizmie Władysława Strzemińskiego
  Marek Sobczyk, Trzy do pięciu do ośmiu…

  ESEJE
  Robin Mackay, Nick Land – antyhumanistyczny eksperyment
  Nick Land, Sztuka jako rebelia. Zagadnienie estetyki u Kanta, Schopenhauera i Nietzschego
  Nick Land, Ze śmiercią w aliansach. Uwagi o Tanatosie i produkcji pragnień
  Piotr Graczyk, Nick Land i hiperprawica deleuzjańska
  Alphonso Lingis, Społeczeństwo rozczłonkowane
  Suhail Malik, Powód, by zniszczyć sztukę współczesną
  Boris Groys, Poza różnorodnością: kulturoznawstwo i jego postkomunistyczny Inny
  Boris Groys, Sztuka w epoce biopolityki: od dzieła sztuki do dokumentacji sztuki
  Boris Groys, Towarzysze czasu
  Svetlana Boym, Anioł historii. Nostalgia i nowoczesność
  Barbara Markowska, Sztuka jako pole walki
  Daniel Muzyczuk, Torpeda i jej ogon
  Alberto Toscano, Jeff Kinkle, Granice znanego świata, czyli propozycja nowego spojrzenia na mapowanie poznawcze
  Peter Osborne, Gdziekolwiek albo wcale

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Mateusz Werner, Sześć własności awangardy
  Stefan Morawski, O słabościach praxis neoawangardowej i niedostatkach teorii awangardy

  ANTYKWARIAT
  Georges Didi-Huberman, Tragedia kultury: Warburg i Nietzsche

  RECENZJE I POLEMIKI
  Henryk Izydor Rogacki, Prelekcje nowojorskie, czyli Wykłady o Shakespearze W.H. Audena
  Irena Księżopolska, Bostończycy: kuszenie ofiarą