English

Kronos 3 (26)/2013

Kronos26
3/2013
GOGOL / ROZANOW
projekt okładki:
Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
PREZENTACJE
Nikołaj Gogol, Boris Godunow. Poemat Puszkina
Nikołaj Gogol, Kilka słów o Puszkinie
Nikołaj Gogol, Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi. Cztery listy do różnych osób z powodu Martwych dusz
Nikołaj Gogol, Rzeźba, malarstwo, muzyka
Nikołaj Gogol, O architekturze w teraźniejszych czasach
Nikołaj Gogol, Ostatni dzień Pompejów (obraz Briułłowa)
Nikołaj Gogol, Życie

ESEJE
Wasilij Rozanow, Zarodki
Wasilij Rozanow, Nowe zarodki
Wasilij Rozanow, Odśmiertne
Wasilij Rozanow, Modląca się Ruś
Wasilij Rozanow, A gdzie "religia młodości"?
Wasilij Rozanow, M.W. Niestierow
Wasilij Rozanow, Puszkin i Lermontow
Wasilij Rozanow, Ruś i Gogol
Wasilij Rozanow, Geniusz formy
Wasilij Rozanow, Gogol i Petrarka
Wasilij Rozanow, Zagadki Gogola
Wasilij Rozanow, Magiczna stronica u Gogola
Wasilij Rozanow, O Konstantinie Leontjewie
Wasilij Rozanow, Estetyczne pojmowanie historii
Piotr Nowak, Rozmowa o końcu świata. Z listów Konstantego Leontjewa do Wasilija Rozanowa
W.H. Auden, Rosyjski esteta
Mikołaj Wiśniewski, Na wpół Mnemozyne: Maszeńka i problem pamięci w twórczości Vladimira Nabokova

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Tadeusz Zatorski, Wokół "wielkich kwestii"
Listy Mariana Zdziechowskiego i Rudolfa Euckena
Michał Rogalski, W samą głąb duszy. O pamiętniku Mariana Zdziechowskiego
Marian Zdziechowski, Тетрадь 191... года

ANTYKWARIAT
Nikołaj Bierdiajew, Powieść astralna

RECENZJE I POLEMIKI
Irena Księżopolska, Motyl nad szachownicą: metafizyka a styl w rozprawie Leszka Engelkinga o Nabokovie
Aleksander Temkin, "Zmarli wszystkich krajów, łączcie się". Socjaldemokratyczne chrześcijaństwo Włodzimierza Sołowjowa
Tadeusz Zatorski, Oświadczenie