English

  Kronos 3 (26)/2013

  Kronos26
  3/2013
  GOGOL / ROZANOW
  projekt okładki:
  Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
  PREZENTACJE
  Nikołaj Gogol, Boris Godunow. Poemat Puszkina
  Nikołaj Gogol, Kilka słów o Puszkinie
  Nikołaj Gogol, Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi. Cztery listy do różnych osób z powodu Martwych dusz
  Nikołaj Gogol, Rzeźba, malarstwo, muzyka
  Nikołaj Gogol, O architekturze w teraźniejszych czasach
  Nikołaj Gogol, Ostatni dzień Pompejów (obraz Briułłowa)
  Nikołaj Gogol, Życie

  ESEJE
  Wasilij Rozanow, Zarodki
  Wasilij Rozanow, Nowe zarodki
  Wasilij Rozanow, Odśmiertne
  Wasilij Rozanow, Modląca się Ruś
  Wasilij Rozanow, A gdzie "religia młodości"?
  Wasilij Rozanow, M.W. Niestierow
  Wasilij Rozanow, Puszkin i Lermontow
  Wasilij Rozanow, Ruś i Gogol
  Wasilij Rozanow, Geniusz formy
  Wasilij Rozanow, Gogol i Petrarka
  Wasilij Rozanow, Zagadki Gogola
  Wasilij Rozanow, Magiczna stronica u Gogola
  Wasilij Rozanow, O Konstantinie Leontjewie
  Wasilij Rozanow, Estetyczne pojmowanie historii
  Piotr Nowak, Rozmowa o końcu świata. Z listów Konstantego Leontjewa do Wasilija Rozanowa
  W.H. Auden, Rosyjski esteta
  Mikołaj Wiśniewski, Na wpół Mnemozyne: Maszeńka i problem pamięci w twórczości Vladimira Nabokova

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Tadeusz Zatorski, Wokół "wielkich kwestii"
  Listy Mariana Zdziechowskiego i Rudolfa Euckena
  Michał Rogalski, W samą głąb duszy. O pamiętniku Mariana Zdziechowskiego
  Marian Zdziechowski, Тетрадь 191... года

  ANTYKWARIAT
  Nikołaj Bierdiajew, Powieść astralna

  RECENZJE I POLEMIKI
  Irena Księżopolska, Motyl nad szachownicą: metafizyka a styl w rozprawie Leszka Engelkinga o Nabokovie
  Aleksander Temkin, "Zmarli wszystkich krajów, łączcie się". Socjaldemokratyczne chrześcijaństwo Włodzimierza Sołowjowa
  Tadeusz Zatorski, Oświadczenie