English

  Kronos 3 (22)/2012

  Kronos22
  3/2012
  ADORNO
  projekt okładki:
  Marek Chlanda
  PREZENTACJE
  Theodor W. Adorno, Ateny i Auschwitz
  Theodor W. Adorno, Świadomość negatywności
  Theodor W. Adorno, Umieranie dzisiaj
  Theodor W. Adorno, Doświadczenie metafizyczne
  Piotr Graczyk, Komentarz tłumacza: Proustowska metafizyka Adorna
  Theodor W. Adorno, Żargon autentyczności
  Theodor W. Adorno, Drobne komentarze do Prousta
  Piotr Graczyk, Stygmaty modernizmu
  Theodor W. Adorno, Dwa razy Chaplin
  Franz Kafka, Pierwsze cierpienie

  ESEJE
  Peter Sloterdijk, Teoria krytyczna umarła
  Sloterdijk – Habermas. Bibliografia kontrowersji
  Szymon Wróbel, Krytyka, satyra, sarkazm. Karnawał Petera Sloterdijka
  Barbara Markowska, Filozofia i pępek snu
  Jakub Momro, Teoria estetyczna jako protodekonstrukcja
  Marta Olesik, Krytyka i utopia – kręte drogi dialektyki jako idei mesjańskiej w filozofii T.W. Adorna
  Brian O’Connor, Transcendencja immanentna? Adorno i jego nowy projekt metafizyki
  Andrzej Wawrzynowicz, Filozofia Theodora W. Adorno jako próba ontologicznej kolonizacji na antypodach Fichteańskiej wykładni absolutnego Ja
  Michał Pospiszyl, Dezaktywować kapitalizm. O politycznym pojęciu miłości u młodego Marksa
  Aleksander Temkin, Euklidesowy rozum i wieczna harmonia
  Bronisław Świderski, O nienawiści. Strindberg i Kołakowski
  Maria Tyl, Jedność myśli i życia – Rousseau czy Camus?

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Leszek Kołakowski, Dialektyka negatywna
  Mateusz Piotrowski, Czy marksizm może być zbawiony?

  ANTYKWARIAT
  Bartosz Kuźniarz, Małe czerwone Ateny

  RECENZJE I POLEMIKI
  Bartosz Wójcik, Mieszczanin odnaleziony. O powinowactwach (nie) z wyboru Lukácsa i Manna
  Magdalena Hoły-Łuczaj, Wyparta opowieść
  Jerzy Ziemacki, Dwie książki o Kafce
  Ewelina Głowacka, Z życia Satyra
  O miłości i Erosie rozmawiają Tadeusz Gadacz, Małgorzata Grzegorzewska i Piotr Nowak