English

Kronos 3(14)/2010

Kronos14
3/2010
MONTAŻ CZŁOWIEKA
PREZENTACJE
Pierre Legendre, Inny wymiar prawa
Pierre Legendre, Antropologia dogmatyczna. Definicja pojęcia
Hubert Izdebski, Pierre Legendre – kanonista, romanista, historyk administracji i...?
Peter Goodrich, „Nieświadomość jest prawnikiem”. Psychoanaliza i prawo w dziele Pierre’a Legendre’a
Anton Schütz, Synowie pisma, synowie gniewu: Pierre’a Legendre’a krytyka racjonalnego prawodawstwa
Grahame Lock, Francesco Maiolo, La guerre totale industrielle. Kilka uwag o Zarządzaniu jako globalnym fundamentalizmie

ESEJE
Eugène Minkowski, Przestrzeń pierwotna
Eugène Minkowski, Uwaga
Eugène Minkowski, Dotyk
Eugène Minkowski, Smak
Marcin Polak, Fenomenologia zmysłowości Eugène’a Minkowskiego
Zofia Rosińska, Freud i Husserl: „obszary zahaczania”
Michał Piekarski, Wittgenstein versus Freud: terapia filozoficzna a terapia psychoanalityczna
Ludwig Wittgenstein, Rush Rhees, Rozmowy o Freudzie
Jacob Taubes, Religia a przyszłość psychoanalizy
Piotr Nowak, Jacob Taubes o psychoanalizie. Glosa do przekładu
Szymon Wróbel, Pomiędzy pokrewieństwem a obcością: trzy opowieści fantastyczne o człowieku w naturze
Lacan, „wyzwoliciel” psychoanalizy. Rozmowa z Michelem Foucaultem
Gry i zabawy Michela Foucaulta. Michel Foucault w rozmowie z redakcją „Ornicar?”
Zrozumieć przemijanie. Rozmowa z Krzysztofem Michalskim

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
Lena Magnone, Narodziny psychoanalizy – Julian Ochorowicz i Zygmunt Freud
Julian Ochorowicz, Z dziennika psychologa
Julian Ochorowicz, Wystąpienia paryskie
Julian Ochorowicz, Bezwiedne tradycje ludzkości. Studium z psychologii historii
Julian Ochorowicz, Stany czynne podświadome i bezwiedne

ANTYKWARIAT
Ireneusz Kania, Noica o „duchu rumuńskim”: VIII rozdział Sześciu chorób

RECENZJE I POLEMIKI
W.H. Auden, Andersen i Grimmowie
Szymon Wróbel, Teolog porno