English

  Kronos 3(14)/2010

  Kronos14
  3/2010
  MONTAŻ CZŁOWIEKA
  PREZENTACJE
  Pierre Legendre, Inny wymiar prawa
  Pierre Legendre, Antropologia dogmatyczna. Definicja pojęcia
  Hubert Izdebski, Pierre Legendre – kanonista, romanista, historyk administracji i...?
  Peter Goodrich, „Nieświadomość jest prawnikiem”. Psychoanaliza i prawo w dziele Pierre’a Legendre’a
  Anton Schütz, Synowie pisma, synowie gniewu: Pierre’a Legendre’a krytyka racjonalnego prawodawstwa
  Grahame Lock, Francesco Maiolo, La guerre totale industrielle. Kilka uwag o Zarządzaniu jako globalnym fundamentalizmie

  ESEJE
  Eugène Minkowski, Przestrzeń pierwotna
  Eugène Minkowski, Uwaga
  Eugène Minkowski, Dotyk
  Eugène Minkowski, Smak
  Marcin Polak, Fenomenologia zmysłowości Eugène’a Minkowskiego
  Zofia Rosińska, Freud i Husserl: „obszary zahaczania”
  Michał Piekarski, Wittgenstein versus Freud: terapia filozoficzna a terapia psychoanalityczna
  Ludwig Wittgenstein, Rush Rhees, Rozmowy o Freudzie
  Jacob Taubes, Religia a przyszłość psychoanalizy
  Piotr Nowak, Jacob Taubes o psychoanalizie. Glosa do przekładu
  Szymon Wróbel, Pomiędzy pokrewieństwem a obcością: trzy opowieści fantastyczne o człowieku w naturze
  Lacan, „wyzwoliciel” psychoanalizy. Rozmowa z Michelem Foucaultem
  Gry i zabawy Michela Foucaulta. Michel Foucault w rozmowie z redakcją „Ornicar?”
  Zrozumieć przemijanie. Rozmowa z Krzysztofem Michalskim

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Lena Magnone, Narodziny psychoanalizy – Julian Ochorowicz i Zygmunt Freud
  Julian Ochorowicz, Z dziennika psychologa
  Julian Ochorowicz, Wystąpienia paryskie
  Julian Ochorowicz, Bezwiedne tradycje ludzkości. Studium z psychologii historii
  Julian Ochorowicz, Stany czynne podświadome i bezwiedne

  ANTYKWARIAT
  Ireneusz Kania, Noica o „duchu rumuńskim”: VIII rozdział Sześciu chorób

  RECENZJE I POLEMIKI
  W.H. Auden, Andersen i Grimmowie
  Szymon Wróbel, Teolog porno