English

  Kronos 2 (61)/2022

  Kronos61
  2/2022
  FILOZOFIA TANTRYZMU
  projekt okładki:
  Urszula Broll
  PREZENTACJE
  Filip Ruciński, Abhinawagupta, Szesnaście definicji Niewypowiedzianego – wprowadzenie do przekładu
  Abhinawagupta,
  Szesnaście definicji Niewypowiedzianego
  Tantra Wielkiego Wyzwolenia
  Tantra Ocean Kuli

  ESEJE
  Aldous Huxley, Minimalna hipoteza robocza
  Aldous Huxley, Słowa a rzeczywistość
  Aldous Huxley, O zdaniu z Shakespeare’a
  Bulent Rauf, Rzecz najważniejsza
  Rabindranath Tagore, Albert Einstein, O naturze rzeczywistości
  Mircea Eliade, Wprowadzenie do tantryzmu
  Jean Przyluski, Kult Wielkiej Bogini
  Gopinath Kawiradż, Filozofia śaktów
  Gopinath Kawiradż , Matka
  Ananda K. Coomaraswamy, Tantryczna nauka o Boskiej Dwujedni
  Andrzej Serafi n, Archaiczna ontologia tantry
  Justyna Horbowska, Piotr Popiołek, Biegunowość płciowa w nauce o początku
  Przemysław Piekarski, Tantra Laya-Yogi
  Zeke Mazur, Seks z Jednią. Erotyczny mistycyzm Plotyna a problem metafory
  Robert Czyżykowski, Seks tantryczny – klasyfikacja zjawiska
  Jean-Luc Nancy, Ciało
  H.D. (Hilda Doolittle), O cielesności umysłu

  LITERATURA
  Z przekładów Krzysztofa Maurina: Anonim flamandzki z XV w.: Modlitwa do Ukrzyżowanego; Dorothee Sölle, Credo; Odpowiedź przyjaciołom po lewicy dlaczego się modlimy; Carl Amery, Słowa Nieobecnego Boga; Lew Tołstoj, O skruszonym grzeszniku; fragment z Zoharu

  ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ
  Krzysztof Maurin, Monadologia Leibniza i jej związek z nową fizyką
  Krzysztof Maurin, Zasada rezonansu jako ogólna zasada poznawcza
  Krzysztof Maurin, Martin Buber. Odczyt dla psychiatrów
  Krzysztof Maurin, Prawdę czynić należy
  Andrzej Serafin, Tantryczny platonizm Krzysztofa Maurina
  Krzysztof Maurin – nota biograficzna
  Kazimierz Napiórkowski, Seminarium Maurinowskie

  ANTYKWARIAT
  William Butler Yeats, Wprowadzenie do Gitanjali (Pieśni ofiarnych) Rabindranatha Tagore’a

  RECENZJE I POLEMIKI
  Marcin Cielecki, Humor, ta uprzejmość rozpaczy
  Mateusz Wojda, Adam Schaff kontra uniwersytet
  Rabindranath Tagore, Wedanta w interpretacji cudzoziemca